Aktuality

Obnova zelene v Starom Meste
14.03.2017

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto začala s výsadbou kríkov a stromov. Prvá lokalita, na ktorej boli vykonané sadové úpravy je priestor okolo opraveného schodiska na Havlíčkovej ulici. Svah okolo schodiska bol vyčistený, pokrytý geotextíliou , vysadený brečtanom a doplnený kôrou. Tieto úpravy majú slúžiť najmä na spevnenie pôdy a zabránenie jej zosuvu. V nižšej časti schodiska  sú vysadené okrasné kríky (muchovník, bršlen).

Ďalšou  takouto plochou je Židovská ulica, kde pri oprave existujúcej komunikácie vznikol priestor na výsadbu nových stromov a okrasných tráv a trvaliek. S prácami na tejto ulici začne dodávateľská firma koncom marca.

Vytvorenie trvalkového záhonu čaká aj Medickú záhradu, kde v priestore okolo lavičiek pribudne nová výsadba.

Výsadba stromov bude ďalej realizovaná na Lužickej ulici, kde mestská časť vzhľadom na nevyhovujúci zdravotný stav drevín pristúpila k čiastočnej obnove uličného stromoradia. Na túto ulicu bude vysadených 5 kusov dreviny druhu sofora. Javory budú dosadené do parčíku na Vajanského nábrežie, 12 kusov okrasných jabloní bude doplnených v priestoroch Grassalkovichovej záhrade a nová výsadba bude realizovaná aj na ul. Puškinove schody.

zelen_havlickova