Aktuality

Oznámenie o prerušení dodávky vody
13.09.2017

Spoločnosť BVS informuje , že z dôvodu plánovanej opravy verejného vodovodu bude dňa               28.9. 2017 v čase od 22,00 hod. do 29.9. 2017, 06,00 hod. prerušená dodávka pitnej vody. Odstávka sa týka nasledujúcich ulíc:

 Mudroňová , Búdková , Drotárska cesta , Haydnová , Rubinsteinova , Na Hrebienku , Myjavská , Slávičie údolie , Mózartová , Bartóková , Svetlá , Tichá , Vetvová , Čmelovec , V záhradách , Hummelevá , Pri Hradnej studni , ul. Francúzských partizánov , Broskyňová . Vrchná , Lubinská , Javorinská ul.

Vzhľadom k rozsahu a dobe prerušenia dodávky vody v zmysle vyššie uvedeného nebude zabezpečené náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou prejazdom cisternového motorového vozidla vo vyššie uvedenom čase a uvedených uliciach.

Za spôsobené komplikácie sa BVS ospravedlňuje, avšak predmetná oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia plynulej dodávky vody z verejného vodovodu pre obyvateľov. V prípade komplikácii pri dodávke vody verejným vodovodom volajte Dispečing BVS a.s., na tel. čísle 0800 121 333.