Aktuality

Participačný projekt na Panenskú ulicu a okolie
14.09.2017

Participatívny proces na Panenskej ulici a jej okolí má zapojiť verejnosť do plánovania tejto štvrte a poslúži ako podklad pre skvalitnenie verejných priestorov Starého Mesta. Cieľom participácie je diskutovať s verejnosťou o funkčno-prevádzkovom využití i verejných priestoroch v nadväznosti na dopravné riešenie v území. Riešené územie pre participatívny proces je ohraničený ulicami Palisády, Svoradova a Staromestská ul.
Naplánovaných máme niekoľko aktivít na stretnutia s verejnosťou a taktiež s odborníkmi, počas ktorých sa budú môcť vyjadrovať k ich zisteniam a odporúčaniam k danej lokalite. Jednotlivé aktivity ako napríklad zasadnutie za okrúhlym stolom, workshop a pod., budú vždy zverejnené v našich aktualitách. Veríme, že súhrn týchto informácií zabezpečí pre mestskú časť dostatočné množstvo hodnotných dát, ktoré budú ďalej slúžiť k vypracovaniu manuálu, prípadne k reorganizácii dopravy. Architektonický manuál bude slúžiť na rekonštrukcie povrchov na uliciach s charakterom podobným Panenskej ulici, ktorá bude v konečnom dôsledku slúžiť ako príkladová štúdia pre všetky podobné rekonštrukcie. Vzorová rekonštrukcia by mala do priestoru Panenskej ulice priniesť nový šat a vytvoriť tým krajší a kvalitnejší priestor na život pre jej obyvateľov a ľudí pôsobiacich v jej priestoroch.

Screenshot_1

Podnety od občanov sa zbierajú v dotazníku, ktorý možno do 10. októbra vyplniť a odovzdať v Goetheho inštitúte, v kaviarni Next Apache, v kníhkupectve Artforum alebo online