Aktuality

Personálne zmeny na poste predsedu predstavenstva TSSM
12.09.2017

Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Technické služby Starého Mesta (TSSM) včera ( 11.9.2017) vzalo na vedomie vzdanie sa funkcie predsedu predstavenstva Igora Slaninu a člena dozornej rady Tomáša Zieglera. Valné zhromaždenie vymenovalo do funkcie predsedu predstavenstva jeho doterajšieho člena Ľuboša Majera. O novom členovi predstavenstva a dozornej rady rozhodnú poslanci miestneho zastupiteľstva na najbližšom zasadnutí 19. septembra 2017.

Starosta Starého Mesta Radoslav Števčík sa poďakoval obom odchádzajúcim členom orgánov spoločnosti TSSM za ich doterajšiu prácu. Novému predsedovi predstavenstva TSSM zaželal veľa úspechov pri ďalšom rozvoji tejto obecnej obchodnej spoločnosti.

Technické služby Starého Mesta, a.s. boli založené hlavným akcionárom Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto za účelom správy, údržby a prenájmu majetku a ďalších činností zapísaných v obchodnom registri. TSSM pre mestskú časť okrem iného zabezpečujú čistenie a upratovanie verejných priestorov v historickom jadre a v jeho bezprostrednom okolí, prevádzku Trhoviska Žilinská a Trhoviska Poľná, ako aj príležitostných trhov na území mestskej časti.