Aktuality

Podpora športu a mládeže 2017
30.11.2017

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto sa tento rok úspešne zapojila do dotačnej schémy Bratislavského samosprávneho kraja na podporu športu a mládeže 2017 , vďaka čomu sa nám podarilo získať finančné prostriedky na obnovu futbalového miniihriska v areáli Základnej školy Mudroňova 83. Hracie a športové plochy prechádzajú pravidelnou údržbou, no i napriek tomu bolo nevyhnutné zabezpečiť  výmenu hracej plochy, ktorá sa postupom rokov opotrebovala. Konkrétne výmenou prešiel trávnatý povrch, ostatné príslušenstvo ihriska, ako napríklad mantinely a siete ostali vzhľadom na dobrý stav bez zmeny. Ihrisko s novým umelým trávnatým povrchom bude využívané  žiakmi školy v rámci vyučovania, krúžkov, školskej družiny, ako aj obyvateľmi okolitej komunity a taktiež pri pravidelnom organizovaní  súťaží OK BA I. v malom futbale.