Aktuality

Prijímanie detí do staromestských materských škôl
28.02.2013

Staré Mesto začne od zajtra, 1. marca, prijímať deti na predprimárne vzdelávanie do materských škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť. Jednotlivé materské školy budú žiadosti rodičov prijímať do 15. marca.

 

Na základe žiadosti sa budú prednostne prijímať 5 až 6-ročné detí, ktoré majú od nasledujúceho školského roka začať navštevovať základnú školu, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Staré Mesto pri zvýšenom záujme prijme súrodencov detí, ktoré už navštevujú staromestské materské alebo základné školy a deti, ktorých obaja rodičia alebo jeden z rodičov má trvalý pobyt v mestskej časti.

 

Spolu so žiadosťou predloží zákonný zástupca dieťaťa potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a občiansky preukaz. Žiadosti o prijatie poskytne riaditeľstvo materskej školy alebo si ich rodič môže stiahnuť z webovej stránky mestskej časti. Ak rodič príde zapísať dieťa s dodatočným odkladom, je potrebné priniesť aj Rozhodnutie o dodatočnom odklade, ktoré vydala škola, ktorú dieťa navštevovalo.

 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka materskej školy zákonnému zástupcovi dieťaťa najneskôr do 30. apríla 2013. Bližšie informácie k prijímaniu detí podá zákonným zástupcom detí každá materská škola.

 

V školskom roku 2012/2013 je v staromestských materských školách zapísaných 1078 detí, z toho 385 predškolákov. „Aj keď sa väčšina materských škôl nachádza v historických budovách, pravidelne zlepšujeme podmienky pre deti. V minulom roku sme investovali do opráv a rekonštrukcií viac ako 211-tisíc eur,“ povedala starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Táňa Rosová.

 

Najväčšia časť, 140-tisíc eur, šla na nové hygienické zariadenie v 10 materských školách. Materská škola Timravina dostala novú nadstavbu, kde majú deti herňu a interaktívnu učebňu. Historická budova materskej školy na Búdkovej má od minulého roka novú fasádu, na Špitálskej sa vďaka sponzorovi zabezpečil nový bezpečnostný povrch na detskom ihrisku. O jednu triedu sa rozšírila kapacita materskej školy na Javorinskej.