Aktuality

Príspevok na starostlivosť o dieťa sa zvyšuje
08.01.2016

Maximálna suma príspevku na starostlivosť o dieťa sa od 1.januára 2016 zvyšuje z 230 eur na 280 eur mesačne. A to v prípade, ak starostlivosť dieťaťu do troch rokov zabezpečuje zariadenie alebo fyzická osoba na základe živnosti. Vyplýva to z novely zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa, ktorú schválila vláda. Tento príspevok sa týka aj obecných detských jaslí, v ktorých majú rodičia svoje deti.