Aktuality

Prvá adventná svieca už žiari
04.12.2017

Na Staromestskom adventnom venci, pred sochou P. O. Hviezdoslava, sa v nedeľu rozžiarila prvá adventná svieca. Zažali ju spolu starosta Starého Mesta Radoslav Števčík a otec biskup mons. Jozef Haľko. ,,To svetlo predstavuje lásku, ktorá je medzi nami. Bol by som rád, keby sme to svetlo preniesli do našich životov, aby advent bol naozaj zamením očakávania šťastnej chvíle," povedal starosta Starého Mesta Radoslav Števčík. Biskup Jozef Haľko stručne priblížil históriu adventného venca. ,,Vznikol na to, aby si deti v sirotínci uvedomili, že v advente máme veci prežívať už vtedy, keď sme darom jeden pre druhého," povedal biskup Jozef Haľko.