Aktuality

Rekonštrukcia vozovky na Grosslingovej ulici v úseku Klemensova – Bezručova
03.02.2016

Mestská časť Staré Mesto v dňoch 8.-15.februára zabezpečila opravu vozovky na Grosslingovej ulici v úseku Klemensova - Bezručova ulica. Občania sa o rekonštrukcii dozvedia z letákov a oznamov, miestny úrad zabezpečí dopravné značenie od 4.februára.