Aktuality

Separovaný zber odpadu z rodinných domov
02.01.2018

 

Spôsob zberu:

 

Zber bude realizovaný dvomi spôsobmi:

 

1.   Pristavením  zberných nádob na  papier, plasty a sklo na dočasné stanovište KZ  (uvedené

v predchádzajúcom texte) v čase od 8:00 hod do 12:00 hod v sobotu v uvedených termínoch

2.   Pristavením vozidla  (vyznačené lokality v predchádzajúcich textoch) v čase od 8:00 hod. – do

12:00 hod v uvedených termínoch.

 

Obyvatelia uvedených lokalít majú možnosť uložiť vytriedené zložky KO (papier, plasty, sklo) do dočasne pripravených zberných nádob alebo do pristaveného vozidla podľa všeobecne platných pravidiel triedenia jednotlivých komodít na území BA.

 

Skupina A Staré Mesto– termíny : 13.1. a 10.2.2018

 

1.   KZ na Úprkovej  - pre ulice Úprkova, Topoľová, Jaseňová, Bohúňova, Dubová, Brnianská

19-45, Šípková, Čerešňová

2.   KZ na Pažického – pre ulice Pažického, Stará vinárska, Francúzskych partizánov, Novosvetská od 9 vyššie a od 18 vyššie

3.   KZ na Havlíčkovej  - pre ulice Havlíčkova, Na Slavíne, Mišíkova 41 – 49, Urbánkova

 

 

Skupina B Staré Mesto – termíny: 20.1. a 17.2.2018

 

4.   KZ na Šulekovej -  pre ulice Šulekova, Holubyho, Zrínskeho, Novosvetská 1 – 9,

Novosvetská 2 – 18, Timravina, Galandova, Godrova

5.   KZ na Bradlianskej – pre ulice Bradlianska, Partizánska, Červenkova, Lichardova

6.   KZ na Bôriku – pre ulice Bôrik, Jančová, Údolná, Čmelovec, Ľubinská, Tichá, Hrebendova,

7.   KZ na Čelakovského – pre ulice Čelakovského, Strelecká, Smetanova, Tvarožková, Koreničova, Dankovského, Inovecká, Bartoňova, Mudroňova 2 – 32, Mudroňova 5 – 37

 

https://drive.google.com/open?id=1fmH0NhqWmnigulNIL_sCEMsHzrs&usp=sharing