Aktuality

Stanovisko hygienika k prevádzke ZŠ a MŠ Milana Hodžu
12.02.2016

Oznamujeme občanom, že v zmysle Rozhodnutia regionálneho hygienika pre Bratislavu sa prerušuje vyučovanie na 1. stupni ZŠ s MŠ Milana Hodžu v dňoch 15. - 17. 2. 2016 z dôvodu akútnych respiračných ochorení detí. (33, 7% chorých). V týchto dňoch nebude v prevádzke ani školský klub. 

Deti 1. stupňa opäť nastúpia do školy 18. 2. 2016.