Aktuality

Stredoeurópska nadácia vyhlasuje prvú grantovú výzvu programu Dunajský fond
26.01.2016

Stredoeurópska nadácia v rámci svojho nadačného programu Dunajský fond vyhlasuje s podporou Nadácie VÚB/VÚB Banky a spoločnosti SLOVNAFT, a.s., prvú grantovú výzvu Dunajského fondu, v ktorej bude rozdelená suma v maximálnej výške 30 000 eur. Výzva je zameraná na finančnú podporu verejnoprospešných projektov a kultiváciu verejne prístupných priestranstiev v okolí slovenského toku Dunaja, vrátane Malého Dunaja.

O grant sa môžu uchádzať neziskové organizácie s ucelenými projektmi alebo aj čiastkovými aktivitami, ktoré sú súčasťou ich dlhodobejších projektov. Projekty musia napĺňať niektorý z týchto cieľov Charty Dunajského fondu: bližší kontakt s riekou; bohatší život na rieke (vrátane prírodných hodnôt); plynulejší a príjemnejší pohyb pri/na rieke; spojenie prostredníctvom rieky so susedmi a ďalšími štátmi/sídelnými celkami.

Termín pre podávanie žiadostí je 29. február 2016. Podrobné podmienky grantovej výzvy a formuláre je možné nájsť na webovej stránke www.dunajskyfond.sk.

Grantové žiadosti vyhodnotí odborná porota, pozostávajúca z členov Kruhu poradcov Dunajského fondu, ktorý tvoria osobnosti pôsobiace v urbanizme, architektúre, environmentálnej oblasti, ako aj osobnosti podieľajúce sa na tvorbe podujatí mestského a komunitného života a športovo-rekreačných aktivít na rieke. Konkrétnu výšku podpory úspešných žiadostí bude schvaľovať Správna rada Stredoeurópskej nadácie. Zoznam úspešných žiadateľov bude známy do 15. apríla 2016.