Aktuality

Uzávera Moskovskej a Mikulášskej ulice
15.06.2017

UZÁVERA MOSKOVSKEJ a MIKULÁŠSKEJ ULICE
Vážení obyvatelia,

miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Vám oznamuje termín uzavretia časti Moskovskej ulice v úseku Strážnická - Záhradnícka, z dôvodu rekonštrukcie komunikácie v termíne od 19.6.2017 do 29.06.2017. Prosíme o rešpektovanie dočasného dopravného značenia.
Uzávera je plánovaná i v slepej časti Mikulášskej ulice (priestor pred Mikulášskou č. 1), z dôvodu výmeny kamennej dlažby v termíne od 19.6.2017 do 23.7.2017.
Horná časť (nad horným líniovým odvádzačom zrážkových vôd) bude úplne uzavretá od 19.6.2017 do 23.7.2017.
Spodná časť (pod horným líniovým odvádzačom zrážkových vôd) bude uzavretá pre motorové vozidlá od 1.7.2017 do 23.7.2017

Ďakujeme za trpezlivosť. Opravujeme Staré Mesto.