Aktuality

Lokalita:

20.01.2017
ilustracny obrazok

Pistoriho palác na Štefánikovej ulici je od decembra 2016 oficiálne zaradený do siete staromestských kultúrnych centier. „Nastavili sme systém správy tak, ako sa nám osvedčilo pri ostatných kultúrnych centrách v Starom Meste. Palác sa takto stal ďalším plnohodnotným kultúrnym priestorom,“ vysvetľuje starosta Starého mesta Radoslav Števčík. Mestská časť v súčasnosti spravuje päť kultúrnych centier. 

Celý článok
19.01.2017
ilustracny obrazok

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu: referent v oblasti krízového riadenia, civilnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.Termín nástupu: dohodou.

Celý článok
19.01.2017
ilustracny obrazok

Voľné miesto – pozícia právnik na oddelení právnom a správnych činností.

Záujemcovia môžu podávať žiadosti – motivačný list spolu so životopisom na e-mailovú adresu iveta.hahnova@staremesto.sk alebo do podateľne miestneho úradu. Prax v samospráve je výhodou. Žiadosti je potrebné doručiť v termíne do 31.01.2017. Po vyhodnotení žiadostí budú uchádzači volaní na osobný pohovor.

Celý článok
18.01.2017
ilustracny obrazok

Dňa 25.januára bude hosťom Staromestského salónu herec Martin Huba. Vstup je voľný, začína sa o 17,00 hodine. Srdečne vás pozývame.

Celý článok
17.01.2017
ilustracny obrazok

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto otvára od 1.2.2017 brány deťom v novej materskej škole na Brnianskej ulici. Dvojtriedna materská škola vznikla spolufinancovaním mestskej časti a s využitím dotácie zo štátneho rozpočtu MŠVVaŠ SR. Nové, útulné priestory privítajú 41 detí už od dva týždne. K dispozícii budú mať nové hracie prvky, šmykľavky a využívať  budú aj  športový areál ZŠ Dubová.

„ Som rád, že rok 2017 začíname s dobrými správami. Naši staromestskí škôlkari si užijú nové priestory, ale čo je najdôležitejšie, vnímame to ako podporu mladých rodín. Plánujeme v tomto trende pokračovať a s rekonštrukciami škôlok nekončíme“, povedal starosta Radoslav Števčík.

Celý článok
12.01.2017
ilustracny obrazok

30 vozidiel a ďalších 30 pracovníkov, ktorí ručne dočisťovali komunikácie boli k dispozícii na odpratávanie snehu v Starom Meste. Prvé kolo posypu po nočnom snežení ukončili o 6,15 hod, druhé kolo sa začalo o 45 minút neskôr. Od noci do rána najazdili pracovníci zimnej údržby takmer 250 kilometrov. Čo sa týka zimnej údržby chodníkov je  v  zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon) § 9  Zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti ods. 2) – závady v schodnosti  chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam , ktorá sa nachádza v zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením , poľadovicou alebo snehom. V teréne sú aj staromestskí inšpektori verejného poriadku. K dispozícii je aj nepretržité telefonické spojenie, kde môžu občania volať: 0903 413 421 alebo 02/431 914 76.

Celý článok
11.01.2017
ilustracny obrazok

Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sietí

na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom Č. 251/2012 Z. z.

§ 11 odst. 1 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších

predpisovZápadoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sietí

na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom Č. 251/2012 Z. z.

§ 11 odst. 1 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len vlastníkov) nehnutel'ností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe

ZSDIS,a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú

bezpečnosť alebo spol'ahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu

podl'a §43 Zák. Č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.

Celý článok
10.01.2017
ilustracny obrazok

Práve skončila tlačová konferencia k záchrane trhu na Žilinskej ulici. Vďaka nájomnej zmluve, ktorú podpísala obchodná spoločnosť Starého Mesta - Technické služby Starého Mesta, prežije trh najmenej ďalšie 4 roky. Od nástupu starostu Radoslava Števčíka do funkcie mestská časť hľadala riešenie, ako zachovať toto obľúbené trhovisko, ktoré je posledným autentickým trhom v Starom Meste.

Celý článok
10.01.2017
ilustracny obrazok

V súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra bude v piatok 13.januára od 12.00 hod preskúšanie elektromotorických sirén. Nasledujúca skúška bude 10.februára. Podrobnosti prinesieme v Staromestských novinách.

Celý článok
05.01.2017
ilustracny obrazok

Od 1.1.2017 musí každá domácnosť (platí len pre rodinné domy) v rámci nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom zo zelene požiadať hlavné mesto o dodanie buď kompostovacieho zásobníka alebo hnedej zbernej nádoby s minimálnym objemom 120 l za súčasného zabezpečenia odvozu odpadu minimálne jedenkrát za 14 dní v období mesiacov marec až november.

Celý článok
03.01.2017
ilustracny obrazok

Vážení občania,

V súvislosti so zistením výskytu závažného ochorenia vtáčej chrípky – v mestskej časti Bratislava - Dúbravka a v zmysle pokynu Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava - mesto č. k. PO 322/2781/2016/01 nariaďujem chovateľom hydiny, holubov a vtákov v zajatí nasledovné:

Celý článok
02.01.2017
ilustracny obrazok

Vzhľadom na potvrdený výskyt tzv. vtáčej chrípky na území Bratislavy vydala Regionálna a potravinová správa nasledujúce opatrenia platné až do odvolania. Kompletné znenie si môžete prečítať tu.

Celý článok
02.01.2017
ilustracny obrazok

Oznamujeme Vám, že dňa 09.01.2017 od 8.30 do 13.30 je plánované prerušenie distribúcie elektriny spoločnosťou Západoslovenská distribučná,a.s.. na adrese  spotreby : Františkánske námestie.

Celý článok
22.12.2016
ilustracny obrazok

Staromestská knižnica bude v dňoch 27. – 31. decembra 2016 pre verejnosť zatvorená.

Tešíme sa na Vašu návštevu od 2. januára 2017. 

Celý článok
21.12.2016
ilustracny obrazok

“Tohtoročný Silvester v centre mesta bude svojím spôsobom prelomový. Podarilo sa nám skĺbiť tradičnú zábavu na špičkovej úrovni v podobe koncertu Cigánskych diablov, ktorú Bratislavčania už poznajú, s moderným interaktívnym štýlom zábavy v podobe digitálneho ohňostroja. Veľmi sa na tento deň teším“, povedal o pripravovanom programe starosta Starého Mesta Radoslav Števčík 

Bratislavčania, ale aj návštevníci z blízkeho či ďalekého okolia sa môžu prísť do centra mesta zabávať od 20:00 h. Na hlavnom pódiu na Hviezdoslavovom nám. sa bude o hudobnú zábavu starať DJ spolu s moderátorom, kým od 22:00 h budú návštevníkov na diskotéke pod holým nebom svojimi temperamentnými rytmami do polnoci rozohrievať fenomenálni hudobníci kapely Cigánski diabli. Open-air diskotéka na námestí potrvá až do skorých ranných hodín.

Počas silvestrovskej noci budú k dispozícii vianočné stánky s občerstvením. Takisto bude fungovať klzisko, na ktorom sa bude dať korčuľovať až do 01:00 h po polnoci.

Klzisko na Primaciálnom námestí bude verejnosti k dispozícii len do 19:00 hod, kedy bude Primaciálne námestie uzavreté z bezpečnostných dôvodov.

Čo sa týka Hlavného námestia, tam môže počas silvestrovské večera zavítať každý, komu sa nestačí na ohňostroj len pozerať, ale chcel by si vytvoriť a odpáliť vlastný ohňostroj na veľkoplošnej obrazovke. Tento digitálny interaktívny ohňostroj je súčasne ďalšou zo „smart“ noviniek tohtoročného silvestrovského programu. Každý návštevník sa bude môcť prostredníctvom aplikácie na mobile pripojiť na špeciálne vytvorenú wifi sieť a prostredníctvom svojej fantázie si vytvoriť veľkoplošnú interaktívnu projekciu abstraktných výbuchov s možným odkazom a želaním. 

O bezpečnosť a nerušený chod silvestrovskej noci sa budú starať posilnené hliadky mestskej a štátnej polície spolu s pracovníkmi strážnej služby, hasičmi a zdravotníkmi.

Zároveň mesto upozorňuje, že podľa najnovšieho VZN o pyrotechnike je prísne zakázané akékoľvek používanie voľne dostupnej pyrotechniky.

 

Ďalšie organizačné informácie:

Na 6 kontrolovaných vstupoch na Hviezdoslavovo námestie budú príslušníci policajných zložiek dohliadať na to, aby návštevníci do centrálnej zóny v Starom Meste vstupovali bez akýchkoľvek nebezpečných predmetov (napr. sklenené fľaše, ostré a nebezpečné predmety a pod).

 

Kontrolované vstupy sa budú nachádzať:

1. križovatka ulíc Laurinská ul. – Rybárska brána (pri Čumilovi)

2. križovatka ulíc Mostová ul. – Medená ul.

3. Palackého ul. od Kúpeľnej ulice

4. Jesenského ulica (vedľa SND)

5. Gorkého ul. pri Poštovej banke (za SND)

6. Hviezdoslavovo nám. od Americkej ambasády po roh Strakovej ul.

 

Pri vzniku výnimočnej situácie ako strata dieťaťa/osoby, príp. vecí, je potrebné jeho stratu nahlásiť moderátorovi, ktorý to vyhlási na pódiu. Dovtedy bude o stratené deti, osoby a veci postarané v Primaciálnom paláci.

Súčasne mesto vyzýva všetkých, ktorí sa chystajú oslavovať Silvester v meste, aby v prípade dopravy uprednostňovali prostriedky hromadného charakteru pred individuálnou automobilovou dopravou vzhľadom na dopravné obmedzenia, ktoré tento charakter akcie vyžaduje a vyhli sa tak nechceným komplikáciám v dôsledku dopravných obmedzení.

Pre automobilovú dopravu bude uzatvorené Vajanského nábrežie a Nám. Ľ. Štúra od 23:00 a premávka opäť obnovená po 02:30 h.

Celý článok
20.12.2016
ilustracny obrazok

V priebehu tohto roku bola zrealizovaná materská škola na Brnianskej ulici. Mestská časť získala pre túto škôlku od sponzora finančné prostriedky na vybudovanie detského ihriska. V decembri 2016 Technické služby Starého mesta a.s. z týchto prostriedkov zrealizovali dodávku a osadenie 5 nových hracích prvkov. Hracie prvky sú skonštruované a inštalované podľa platných noriem STN EN 1176 a 1177, t.z. v plnom rozsahu spĺňajú bezpečnostné kritériá. Firma, ktorá dodala hracie prvky je držiteľom osvedčenia o ekologickom riadení podniku – certifikátu ISO 14001. Nové dizajnové hracie prvky taktiež rozvíjajú estetické cítenie detí, za niektoré prvky výrobca získal svetovú cenu za dizajn. 

Celý článok
19.12.2016
ilustracny obrazok

Dnes a zajtra t.j. 19. a 20. 12. 2016 bude v parčíku na Vajanského nábreží výrub drevín z dôvodu ich nevyhovujúceho zdravotného stavu. Ide o 2 dreviny druhu brestovec západný a 1 javor mliečny.

Obe dreviny druhu bresotvec sú naklonené nad frekventovaný chodník, pričom jeden má otvorenú práchnivú dutinu viditeľnú od päty kmeňa do výšky cca 3 metre a drevokazné plodnice na kmeni. Druhý má rovnako na kmeni dutinu, ktorá je otvorená a hnilobná.

Javor má zlomený a suchý terminál, kmeň napadnutý plodnicou drevokaznej huby a na kmeni má zjavné panické výhony. Strom sa nachádza na okraji zelenej plochy parku v blízkosti chodníka a cestnej komunikácie. V dôsledku možného vývratu, spôsobeného oslabením stability kmeňa hnilobou je ohrozený pohyb chodcov i cestnej premávky.

Za vyrúbané dreviny sa v roku 2017 vysadia náhradné. Ďakujeme za pochopenie. 

Celý článok
16.12.2016
ilustracny obrazok

Dňa 17.decembra od 10,00 do 20,00 hod sa v Starej tržnici uskutoční tradičné a veľmi obľúbené podujatie Dobrý trh. Staré Mesto je dlhoročným partnerom tejto akcie. Budeme sa tešiť na stretnutie. 

Celý článok
15.12.2016
ilustracny obrazok

V dňoch od 27.12.2016 do 5.1.2017 z dôvodu vianočných sviatkov a vianočných prázdnin budú detské jasle na Čajkovského a Hollého zatvorené.  

Celý článok
14.12.2016
ilustracny obrazok

V piatok dňa 30.12.2016 bude z dôvodu vykonania riadnej inventarizácie prevádzková doba pokladne od 7,30 hod. do  10,00 hod. Za pochopenie ďakujeme.

Celý článok
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 92 ] ďalej » na koniec »»