Aktuality

Lokalita:

06.10.2015
ilustracny obrazok

Od 20. novembra do 23. decembra 2015 sa budú na Hviezdoslavovom námestí konať tradičné Staromestské vianočné trhy. Ani tento rok nebude na Hviezdoslavovom námestí chýbať klzisko a vianočný stromček. Tento rok staromestská samospráva ponúkne návštevníkom trhov spolu 20 stánkov z nich 10 stánkov ponúkne návštevníkom občerstvenie vo forme tradičných kulinárskych pochúťok a nápojov a 10 stánkov bude ponúkať rôzne druhy suvenírov, vianočných darčekov a remeselných výrobkov. Samozrejme aj tento rok dostane na Staromestských vianočných trhoch priestor aj charita. Jeden stánok bude špeciálne vyčlenený pre charitatívne organizácie, pričom každý deň tu dostane priestor jedna z nich a výťažok poputuje na dobročinné účely. Návštevníkom Staromestských vianočných trhov budú k dispozícii aj vynovené verejné toalety na Námestí Eugena Suchoňa, ktoré budú počas trvania trhov otvorené od 10.00 hod do 22.00 hod.

Celý článok
05.10.2015
ilustracny obrazok

Pozývame Vás na Týždeň českej detskej literatúry 5. - 9. októbra 2015, ktorý organizujeme po prvýkrát v spolupráci s Knihovnou města Olomouce.

Celý článok
05.10.2015
ilustracny obrazok

6. októbra od 16,00 hod bude zasadať mimoriadne Miestne zastupiteľstvo. Poslanci budú rokovať v Staromestskej sieni úradu na Vajanského nábreží 3 v Bratislave. Navrhované body programu sú:

1.Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopľňa všeobecné záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č.12/2014 o  dani z nehnuteľnosti

2.Informácia o zámere stať sa členom Bratislavskej organizácie cestovného ruchu a návrh na schválenie podania žiadosti o členstvo v Bratislavsekj organizácii cestovného ruchu.

Celý článok
05.10.2015
ilustracny obrazok

Mestská časť Bratislava- Staré Mesto pripravila v rámci októbra Mesiaca úcty k starším  pre seniorov zaujímavý program, ktorý si môžete pozrieť na priloženom plagáte. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Celý článok
01.10.2015
ilustracny obrazok


Staromestská knižnica ponúka v októbri všetkým záujemcom:
Bezplatný zápis seniorov - nových čitateľov nad 60 rokov vo všetkých pobočkách knižnice
Krása  staroby, staroba v kráse.
Výstava ručných  prác klientov Seniorcentra na Podjavorinskej ul., zariadenia pre seniorov OHEL DAVID a Strediska Evanjelickej  DIAKÓNIE.  
1. - 31. október 2015, pobočka Panenská 1 v čase výpožičných hodín
Internet a e-mail pre seniorov. Kurz počítačovej gramotnosti pre seniorov z cyklu Zelená pre seniorov. Termín: 10. - 16. október 2015,  pobočka Panenská 1. Kontakt: 02/54411874.

Viac informácií na www.starlib.sk 

Celý článok
30.09.2015
ilustracny obrazok

Hoci aktuálne počasie, slniečko a jesenná nálada ani len zďaleka nepripomínajú zimnú atmosféru, my na staromestskom úrade už intenzívne premýšľame aj nad zimnou sezónou, organizáciou vianočných trhov, či nad staromestským vianočným stromčekom. Obraciame sa preto na Vás, občanov, s výzvou na získanie vianočného stromčeka, ktorý by bol dôstojnou dominantou staromestských vianočných trhov a peknou pripomienkou týchto čarovných sviatkov. Ak máte Vy alebo Vaši blízki primeraný a zdravý strom,  vhodný na verejné priestranstvo, vysoký zhruba 12 až 15 metrov, ktorý sa rozhodnete darovať mestskej časti, zabezpečíme jeho výrub, prevoz a všetky technické náležitosti. Stačí sa ozvať na staromestský úrad, na oddelenie dopravy, životného prostredia, verejného poriadku a správnych konaní  na telefónne číslo 02-59 246 311, alebo  e-mailom: vladimir.lauko@staremesto.sk , fotografie vianočného stromčeka sú vítané. 

Vopred ďakujeme.

Celý článok
30.09.2015
ilustracny obrazok

Vážení seniori,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe Vašich podnetov a na návrh členov komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu, zabezpečil Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto priestory v Staromestskom centre kultúry a vzdelávania na Školskej č. 14, kde môžete bezplatne, každý utorok v čase od 15.00 hod. do 16.00 hod.  cvičiť s odbornou lektorkou cvičebný program "Zdravý chrbát". Prvé cvičenie sa uskutoční v utorok, 6.októbra 2015 o 15.00 hod.
Bezplatné cvičenie je určené seniorom s trvalým pobytom v Starom Meste.

Srdečne Výs pozývame.

Celý článok
30.09.2015
ilustracny obrazok

Oznamujeme občanom, že vzhľadom na opravu dlažby na Klariskej ulici v termíne 1 - 2.10. a 5-6.10.2015, bude uzavretá časť Klariskej ulice, konkrétne medzi ulicami Baštová a Na vŕšku.

Ďakujeme za pochopenie.

Celý článok
25.09.2015
ilustracny obrazok

Na Medenej ulici na vozovke pred odbočkou na Tobruckú sa našiel zväzok kľúčov. Budú uschované na vrátnici miestneho úradu na Vajanského nábreží. 

Celý článok
24.09.2015
ilustracny obrazok

V nedeľu 27.9.2015  o 14.00 sa na Hlavnom námestí uskutoční podujatie Na kolesách proti rakovine - symbolická jazda ulicami mesta na rôznych koliekových približovadlách a Zbierka pre Nadáciu Výskum rakoviny, spojená s kultúrnym programom. Partnerom projektu je aj Staré Mesto. Viac informácií nájdete na tomto linku: http://www.nakolesach.sk.

Celý článok
24.09.2015
ilustracny obrazok

 

Včera sa na petržalskom nábreží Dunaja konala unikátna tlačová konferencia Dunajského fondu.
Dunajský fond je iniciatívou Stredoeurópskej nadácie a jeho hlavným cieľom je získavanie financií a koordinácia zdrojov na verejnoprospešné aktivity a na rozvoj pririečnych oblastí Dunaja. Aktivity Dunajského fondu sú zamerané na celý tok Dunaja na slovenskom území, vrátane Malého Dunaja. Hlavným partnerom 1. Fóra Dunajského fondu je Slovnaft, a.s. a partnermi sú Bratislavský samosprávny kraj, Hlavné mesto SR Bratislava a Mestská časť Bratislava-Staré Mesto.

Celý článok
23.09.2015
ilustracny obrazok

Geodetický a kartografický ústav informuje, že v najbližších dňoch a v mesiaci október sa v mestskej časti Staré Mesto budú pohybovať pracovníci kartografického úradu, geodeti, ktorí budú verifikovať údaje v základných štátnych mapách. Budú zaznamenávať budovy, ich účel, cesty a všetky prvky krajiny. Terénni pracovníci sú poverení zisťovať vlastnosti objektov v teréne, ktoré nie je možné zistiť inými metódami a zároveň vykonávajú kontrolu už zozbieraných údajov.

Celý článok
22.09.2015
ilustracny obrazok

Dňa 22. septembra od 9,00 hod bude zasadať Miestne zastupiteľstvo.

Celý článok
18.09.2015
ilustracny obrazok

V rámci pripravovaného participatívneho procesu, ktorý ste akiste zaznamenali na web stránke Starého Mesta a v Staromestských novinách, Vás srdečne pozývame na stretnutie s verejnosťou "Hovorme o Šafku", ktoré sa uskutoční v pondelok 21.9.2015 o 17.00 v Umeleckej besede na Šafárikovom námestí. Cieľom stretnutia bude predstaviť verejnosti zámery samosprávy, participatívny proces a informovať o predbežných vstupoch z už prebiehajúcej ankety. Zároveň otvoríme spoločnú diskusiu k predmetnej téme. Vopred sa tešíme na Vašu účasť.

Celý článok
16.09.2015
ilustracny obrazok

Staromestská knižnica, pobočka na Karadžičovej 1 pozýva  na výstavu obrazov amatérskej výtvarníčky Dagmar Veselskej.

Výstava je prístupná verejnosti v čase výpožičných hodín od 14. - 30. septembra 2015.

Celý článok
16.09.2015
ilustracny obrazok

Vážení občania, venujte prosím pozornosť nasledujúcej informácii z tlačovej správy Magistrátu hlavného mesta.

Národný pochod za život 2015 budú sprevádzať dopravné obmedzenia

 

Bratislava 16. septembra 2015 – Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy upozorňuje cestujúcu verejnosť na dopravné obmedzenia, ktoré budú v nedeľu 20. septembra 2015 v Bratislave v rámci konania podujatia Pochod za život. Cieľom riešenia je zabezpečiť bezpečný a plynulý prechod mestom účastníkom tohto podujatia. Uzávierky vybraných komunikácií budú trvať cca od 13.00 hod do 17.00 hod, pričom dôjde k výraznému obmedzeniu cestnej premávky v najmä v mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.

 

Zhromaždenie sa bude presúvať mestom v smere z Námestia SNP, kde sa budú v dopoludňajších hodinách schádzať účastníci pochodu. Z Námestia SNP bude pochod pokračovať po trase: Štúrova ul. -  Gorkého ul. -  Jesenského ul.  – Mostová ul. – Rázusovo nábrežie – výjazdová rampa Mosta SNP – Staromestská ul. – Suché mýto – Nám. SNP. Po prejdení okruhu sa budú účastníci pochodu postupne rozchádzať.

Celý článok
16.09.2015
ilustracny obrazok

Mestská časť Staré Mesto sa v rámci participatívneho procesu ku Šafarikovému námestiu a Fajnorovmu nábrežiu zúčastnila podujatia Dobré Trhy na Panenskej ulici, kde vo vlastnom stánku predstavovala pripravované projekty a  formou ankety získavala názory Staromešťanov na tieto aktivity. Druhé stretnutie s verejnosťou bude v pondelok 21.septembra od 17:00 v Galérii Umelka v budove Slovenskej Výtvarnej únii situovanej na Šafarikovom námestí.Na podujatí vystúpi  hlavná architektka Ingrid Konrad, hlavná dopravná ižinierka mesta Tatiana Kratochvílová, zástupca starostu Ing.arch. Ľubomír Boháč a ďalší predstavitelia odbornej a laickej verejnosti.

Celý článok
14.09.2015
ilustracny obrazok

Mestská časť Staré Mesto si chce pozorne vypočuť názory obyvateľov na riešenie kľúčových verejných priestorov. Keďže má záujem skultivovať verejné priestory a organizovať celomestské kultúrno – spoločenské či športové podujatia, uvažuje o prepojení Jakubovho námestia, Šafárikovho námestia, priestoru pri Umeleckej besede i promenády pri Dunaji na Fajnorovom nábreží.

Na riešenie tohto priestoru pripravuje architektonicko - urbanistickú súťaž. Výsledky súťaže budú podkladom k objednaniu projektovej dokumentácie a po získaní finančných zdrojov pristúpi mestská časť k realizácii tohto zámeru. Projekt má  možnosť získať podporu aj z novovznikajúceho „ Dunajského fondu“,  podporujúceho  verejnoprospešné aktivity a verejne prístupné priestranstvá v dotyku s Dunajom. Interaktívnu anketu môžete vyplniť na tomto mieste. Ďakujeme!

Celý článok
11.09.2015
ilustracny obrazok

V nedeľu 13.9.2015 budú dopravné obmedzenia v súvislosti s podujatím Night Run v čase 19:00 do 21:30.

Celý článok
11.09.2015

Vážení občania, včera a dnes prebehla distribúcia septembrového čísla Staromestských novín a momentálne už ich máte vo svojich poštových schránkach. Budeme radi, ak nám nahlásite prípadné problémy s doručovaním a chýbajúce noviny na emailovú adresu redakcia@staremesto.sk. Ďakujeme. 

Celý článok
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 75 ] ďalej » na koniec »»