Aktuality

Lokalita:

22.02.2017
ilustracny obrazok

Obyvatelia zóny medzi Fazuľovou, Školskou a Slovanskou ulicou neprídu o parkovacie miesta, naopak vedeniu Starého Mesta sa podarilo vytvoriť aj nové. 

Celý článok
14.02.2017
ilustracny obrazok

Oznamujeme obyvateľom Starého Mesta, že mestská časť Bratislava–Staré Mesto organizuje v Staromestskej sieni dňa 15.2.2017 v čase od 9:00 do 12:00 h meranie  cholesterolu,  tlaku krvi a poradenstvo. Meranie uskutočnia zdravotnícky pracovníci z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Celý článok
13.02.2017
ilustracny obrazok

V sobotu na Hviezdoslavovom námestí poriadne žilo. Fašiangy v Starom Meste pritiahli aj tento rok množstvo malých i veľkých návštevníkov. Dobrá nálada a výborné zabíjačkové špeciality dotvárali tú správnu atmosféru.

Celý článok
10.02.2017
ilustracny obrazok

Informácie k povinnému zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a k zápisu na predpimárne vzdelávanie (zápis do MŠ) v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Staré Mesto pre školský rok 2017/18

 

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 7/2015 z     8. 12. 2015 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutoční povinný zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2017/2018 v základných školách, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto v piatok 21. apríla 2017 a v sobotu 22. apríla 2017.

Bližšie informácie podá zákonným zástupcom riaditeľstvo príslušnej základnej školy.

Celý článok
10.02.2017
ilustracny obrazok

Staromestská knižnica a občianske združenie Milujem knihy/Amo libris pozývajú na arteterapeutický workshop pre knihovníkov s psychologičkami a arteterapeutkami Mgr. Katarínou Mihinovou a Mgr. Ivonou Rankovovou.

Celý článok
08.02.2017
ilustracny obrazok

Poslanci staromestského zastupiteľstva v utorok schválili návrh na pomenovanie námestia Mateja Korvína. Ide o novovzniknutý priestor v rámci administratívno-obytného komplexu na Mýtnej ulici. 

Nové námestie vytvorí prepojenie medzi Mýtnou a Radlinského ulicou a spríjemní prostredie obyvateľom i návštevníkom. Námestie bude z juhovýchodnej strany lemované ulicou Radlinského. Zo severnej, z južnej, východnej a západnej strany bude námestie obklopené novovybudovanými bytovými a administratívnymi budovami.

Celý článok
07.02.2017
ilustracny obrazok

Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci s verejnými knižnicami v Bratislave – Staromestskou knižnicou, Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava – Nové Mesto a Miestnou knižnicou Petržalka vyhlasujú 7. ročník súťaže vlastnej tvorby školákov BRATISLAVA, MOJE MESTO 2017.

Celý článok
07.02.2017
ilustracny obrazok

Februárové rokovanie miestneho zastupiteľstva bude v utorok 7. februára o 9,00 hod v Staromestskej sieni miestneho úradu.

Celý článok
06.02.2017
ilustracny obrazok

Výstavu fotografa Alana Pajera v Zichyho paláci slávnostne otvorili starostovia mestských časti Praha 1 a Bratislava-Staré Mesto, páni Oldřich Lomecký a Radoslav Števčík. Pre verejnosť je prístupná do 28.februára. Vstup je voľný. Výstava je spomienkou na prezidenta Václava Havla.

Celý článok
02.02.2017
ilustracny obrazok

Včera ráno sa zaplnili dve triedy novej Materskej školy na Brnianskej ulici deťmi. "Som rád, že malých Staromešťanov z roka na rok pribúda, a preto je našou povinnosťou rozširovať kapacitu škôlok," povedal na slávnostnom otvorení škôlky starosta Radoslav Števčík. Na jar je pre deti pripravené aj detské ihrisko.

Celý článok
02.02.2017
ilustracny obrazok

11.februára od 10,30 hod sa na Hviezdoslavovom námestí začne fašiangový sprievod v maskách. Od 11,00 do 16,00 hod vás radi privítame v Zichyho paláci, kde sme pripravili tvorivé dielne a vystúpenia pre deti. O 14.00 hod nám Vajnorský okrášľovací spolok na námestí priblíži fašiangové zvyky. Už od 8,00 hod rána po celý deň si na Hviezdoslavovom námestí môžete vychutnať tradičnú zabíjačku.

Celý článok
31.01.2017
ilustracny obrazok

Od tohto týždňa mestská časť Staré Mesto reguluje vjazd motorových vozidiel do historickej časti mesta na uliciach Židovská, Mikulášska, Beblavého a Zámocké schody. V praxi to znamená, že vjazd na tieto ulice je povolený len pre autá rezidentov, vlastníkov, prípadne podnikateľov, ktorí preukážu možnosť parkovania v garáži či na riadnom parkovacom mieste.

Celý článok
31.01.2017
ilustracny obrazok

Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci so Staromestskou knižnicou, Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava – Nové Mesto, Miestnou knižnicou Petržalka, ale aj ďalšími bratislavskými knižnicami plánujú v roku 2017 zorganizovať na nádvorí Klariskej ul. č. 16 už 11. ročník obľúbenej Bratislavskej burzy kníh.

Celý článok
30.01.2017
ilustracny obrazok

Staromestská knižnica a Detvianska umelecká kolónia pozývajú na výstavu obrazov Violy Tužinskej. Výstava je verejnosti prístupná v pobočke na Panenskej ul. 1 od 1. do 28. februára 2017 v čase výpožičných hodín.Vstup je voľný!

Celý článok
30.01.2017
ilustracny obrazok

Aj v tomto roku dostane každý Staromešťan, ktorý ma prihláseného psíka na miestnom úrade balík 350 ks vreciek na psie exkrementy. Ide o doplnok k vreckám, ktoré mestská časť poskytuje Staromešťanom a návštevníkom na verejne prístupných miestach. Kto ešte nemal pre svojho psíka vrecká, môže si ich vyzdvihnúť vo Front Office na miestnom úrade. Staromešťania, ktorí mali psíka prihláseného v minulom roku dostanú daňový výmer poštou. Noví psíčkari by nemali zabudnúť prihlásiť svojho psíka po dovŕšení šiestich mesiacov.

Celý článok
27.01.2017
ilustracny obrazok

Využite tento víkend a príďte si zakorčuľovat na Hviezdoslavove námestie. Staromestské klzisko bude v prevádzke do 30.januára.

Celý článok
27.01.2017
ilustracny obrazok

Upozorňujeme obyvateľov, že Štatistický úrad SR bude v období od 1. februára 2017 do 30. apríla 2017 zisťovať údaje pre štatistiku rodinných účtov. Účelom tohto zisťovania je o.i. získať informácie o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typov domácností. Na Slovensku bolo do zisťovania vybraných viac ako 150 obcí, medzi nimi aj mestská časť Staré Mesto. Podrobnejšie informácie sa dozviete na stránke ŠÚ SR na adrese www.susr.sk alebo telefonicky na 02/69250410

Celý článok
25.01.2017
ilustracny obrazok

Obyvatelia Starého Mesta i Bratislavy, odborníci a odborníčky, predstavitelia neziskových organizácií, ale aj poslanci – tí všetci sa podieľali na príprave správy „Oživme verejné priestory“, ktorá má slúžiť ako podklad pre skvalitnenie verejných priestorov Južného predmestia. Cieľom participatívneho procesu bolo zachytiť, ako verejnosť vníma ulice a námestia v tomto území, čo na nich chce zmeniť, ale aj zachovať a rozvinúť.  

Celý článok
24.01.2017
ilustracny obrazok

Na staromestský úrad prichádzajú takmer každý deň podnety od občanov, ktoré upozorňujú na posprejované fasády budov v historickom jadre mesta. Inšpektori verejného poriadku preto zmapovali aktuálny stav budov poškodených grafitmi. Zistili, že na minimálne 56 fasádach v centre mesta je nutné tieto maľby odstrániť.

Celý článok
20.01.2017
ilustracny obrazok

Pistoriho palác na Štefánikovej ulici je od decembra 2016 oficiálne zaradený do siete staromestských kultúrnych centier. „Nastavili sme systém správy tak, ako sa nám osvedčilo pri ostatných kultúrnych centrách v Starom Meste. Palác sa takto stal ďalším plnohodnotným kultúrnym priestorom,“ vysvetľuje starosta Starého mesta Radoslav Števčík. Mestská časť v súčasnosti spravuje päť kultúrnych centier. 

Celý článok
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 93 ] ďalej » na koniec »»