Tlačové správy

01.07.2016
Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky dosiahla svoj prvý míľnik

Pistoriho palác na Štefánikovej ulici prechádza rekonštrukciou s plánovaným ukončením v apríli 2017. Mestská časť Staré Mesto obnovuje pamiatku z grantu v rámci programu Finančného mechanizmu EHP, z tzv. nórskych fondov.

Dnešným dňom, teda k 1.7.2016, je po rokoch chátrania tejto významnej historickej budovy ukončená rekonštrukcia uličnej fasády, dokončovacie práce prebiehajú už len na soklovej časti siahajúcej po prvé poschodie.

Ďalšou fázou bude ukončenie opravy dvorovej fasády paláca, tú plánuje mestská časť ukončiť do konca augusta tohto roka. Súčasťou projektu je i renovácia a reštaurovanie okien a výmena kotolne.

Palác má veľkú historickú aj kultúrnu hodnotu nielen pre Bratislavčanov, ale aj pre ďalšie generácie. Koncom  90. rokov 19. Storočia ho dal postaviť lekárnik židovského pôvodu Felix Pisztory. Súčasťou komplexu bola aj záhrada siahajúca až k dnešnému Slavínu, v ktorej pestoval liečivé rastliny. Z pôvodného vybavenia sa zachovala kovaná brána, umelecké zábradlie, balustráda, krištáľové lustre, mozaiková podlaha v schodiskovej hale, bohatá štuková výzdoba či pozlátené fresky na strope.

FullSizeRender-16-

FullSizeRender-28-

FullSizeRender-26-

Foto: Marek Velček

24.07.2015
Hovorme o Šafárikovom námestí

TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislava, 24.7.2015

Hovorme o Šafárikovom námestí

Mestská časť Staré Mesto uzatvorila s občianskym združením  Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS) zmluvu, ktorej predmetom je zabezpečenie participatívneho procesu s verejnosťou, s cieľom preveriť záujem obyvateľov, mestskej časti a dotknutých prevádzkovateľov o funkčné využitie územia Šafárikovho námestia a pripraviť zadanie pre architektonickú súťaž.

„Šafárikovo námestie už dlhodobo nevyužíva svoj potenciál mestského parku a funguje v provizóriu. Obyvateľom aj návštevníkom nie je táto lokalita ľahostajná, o čom svedčí aj záujem médií, podnety od občanov a obyvateľov okolitých ulíc. Zámerom je dať tomuto miestu stratenú dôstojnosť a vrátiť ho ľuďom, ktorí tu žijú,“ uviedol starosta Starého Mesta Radoslav Števčík. Participatívny proces pokrýva územie oboch parkov na Šafárikovom námestí od Dostojevského radu až po Gajovu ulicu.

„Verím, že stretnutia s občanmi prispejú ku konštruktívnemu dialógu o predstave využitia tohto verejného priestoru. Spoločne z občianskym združením Partners for Democratic Change Slovakia pripravujeme dotazníkový prieskum, workshopy, oslovíme  laickú i odbornú verejnosť , plánujeme rozhovory s kľúčovými aktérmi. Termín na ukončenie celého procesu sme stanovili do 31. októbra a čakajú nás teda zaujímavé, a verím, že produktívne mesiace,“ pokračuje Radoslav Števčík.

„O verejnom priestore majú právo rozhodovať aj ľudia, ktorí tu žijú. Chceme, aby sa tu cítili dobre najmä obyvatelia, potom sem budú radi chodiť aj návštevníci,“ dodáva Radoslav Števčík.

O jednotlivých krokoch a termínoch participatívneho procesu bude staromestská samospráva informovať prostredníctvom webstránky v najbližších dňoch. Koordinátora vybrala mestská časť verejným obstarávaním, zmluva je zverejnená na webstránke www.staremesto.sk

22.07.2015
Staré Mesto využije letné prázdniny na orezy a údržbu zelene

TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislava, 22.7.2015

Staré Mesto využije letné prázdniny na orezy a údržbu zelene

V rámci plánovanej údržby verejnej zelene mestská časť Staré Mesto plánuje orezy stromov v areáloch materských škôl a na verejných priestranstvách. Ukončená je úprava zelene na Šafárikovom námestí, nasledovať budú materské školy na uliciach Tabaková, Kuzmányho, Šulekova a Grösslingova. Potom príde na rad aj stromoradie na Palackého ulici, kde túto zimu došlo k vyvráteniu mohutného stromu.

„Z pohľadu bezpečnosti je prioritou zeleň v areáloch základných a materských škôl. Začiatkom roka sme preverili stav stromov vo všetkých školských areáloch a museli sme vyrúbať tie stromy, ktoré predstavovali riziko pre zdravie a život školákov. Teraz pokračujeme orezmi stromov v areáloch materských škôl tak, aby sme to stihli do konca prázdnin,“ uviedol starosta Starého Mesta Radoslav Števčík.

Vzhľadom na zdĺhavý proces verejného obstarávania začína mestská časť až teraz aj s úpravou živých plotov. Ostrihané už boli živé ploty vo vnútrobloku na Justičnej a Poľskej ulici, pri schodoch Nad lomom a v najbližších dňoch budú nasledovať ulice Tabaková a  Záhrebská. Pravidelnú údržbu verejnej zelene považuje vedenie mestskej časti za jednu z priorít tohto volebného obdobia. „Oproti minulosti sme už pri schvaľovaní rozpočtu na tento rok zvýšili výdavky na orezy stromov a úpravu verejnej zelene. Roky zanedbané stromy neraz predstavujú hrozbu pre život a majetok našich obyvateľov, preto pristupujeme k údržbe mestskej zelene maximálne zodpovedne,“ dodal Radoslav Števčík.

Mestská časť Staré Mesto v uplynulých dňoch vybrala prostredníctvom elektronického trhoviska nového dodávateľa lesníckych prác, ktorým sa s objemom prác za 66 499 eur vrátane DPH do konca tohto roka stala spoločnosť RAKI, s.r.o., Bratislava.

27.05.2015
Starosta mestskej časti Staré Mesto je pripravený prevziať Ekoiuventu do správy mestskej časti

Starosta mestskej časti Staré Mesto je pripravený prevziať Ekoiuventu do správy mestskej časti

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Staré Mesto na včerajšom zasadnutí požiadalo starostu Radoslava Števčíka, aby v mene mestskej časti Bratislava Staré Mesto podal žiadosť na Krajský pamiatkový úrad, ohľadne zapísania budovy Ekoiuventy na Búdkovej ceste do zoznamu Národných kultúrnych pamiatok. Starosta MČ Staré Mesto Radoslav Števčík už v piatok minulého týždňa rokoval s ministerstvom školstva a verejne deklaroval, že ak sa štát vzdá tohto areálu, mestská časť Staré Mesto je pripravená prevziať areál na Búdkovej ceste do vlastnej správy, za účelom záchrany budovy a kúpaliska a prinavrátenia budove a kúpalisku ich pôvodný význam a účel v prospech detí a mládeže.

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 41 ] ďalej » na koniec »»