Úradná tabuľa


16.7.2018

do 02.08.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31386

"Ing. Juraj Szalay"

Prílohy:

16.7.2018

do 02.08.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31385

"Jiří Kolek"

Prílohy:

16.7.2018

do 02.08.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31382

"František Terebeššy"

Prílohy:

16.7.2018

do 02.08.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31381

"Ing. Marián Podmajerský"

Prílohy:

16.7.2018

do 22.07.2018

Oznámenie termínu a miesta konania opätovnej dražby

Značka: Ex 239/17

"JUDr. Hermanovský"

Prílohy:

16.7.2018

do 31.07.2018

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Značka: OE/7365-67051/2018/Pe

"Mesto Trnava - JUDr. Mojto"

Prílohy:

13.7.2018

do 30.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31250

"Justyna Malina Kucuk"

Prílohy:

13.7.2018

do 30.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31251

"Zoltán Pilo"

Prílohy:

13.7.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 5969/29525/2018/STA/Mys

"Stavba č. 00 Sanácia environmentálnej záťaže"

Prílohy:

13.7.2018

do 30.07.2018

Oznam o ponukovom konaní

"JUDr. Eva Vodová, správca úpadcu VUIS NOVA, spol. s r.o."

Prílohy:

12.7.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 8249/30681/2018//DOP/Zub

"Polyfunkčná stavba TWIN CITY - Karadžičova, Továrenská, Chalupkova, Košická, Bratislava"

Prílohy:

12.7.2018

do 30.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31076

"Marek Holeša"

Prílohy:

12.7.2018

do 13.08.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31080

"Dušan Stehlík"

Prílohy:

12.7.2018

do 13.08.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31079

"Igor Keller"

Prílohy:

12.7.2018

do 30.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31077

"František Terebeššy"

Prílohy:

12.7.2018

do 30.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31073

"Štefan Sipos"

Prílohy:

12.7.2018

do 30.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31013

"Emília Kruľová"

Prílohy:

12.7.2018

do 30.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31010

"Kamila Hícová"

Prílohy:

12.7.2018

do 30.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31007

"Marc Hontoria Gamez"

Prílohy:

12.7.2018

do 30.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31009

"Veronika Martincova"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 10 ] ďalej » na koniec »»