Úradná tabuľa


19.4.2018

do 06.05.2018

Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia

Značka: 29/15329/2018/STA/Kno-K/52

"Hotel na Mariánskej ulici č. 11 v Bratislave"

Prílohy:

19.4.2018

do 06.05.2018

Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní časti stavby

Značka: 40/16607/2018/STA/Kno-K/55

"Nebytový priestor na 1. nadzemnom podlaží, Krížna 13"

Prílohy:

19.4.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 6348/17567/2018/STA/Gal

"Prístavba a nadstavba bloku B, prístavba bloku C Onkologického ústavu sv. Alžbety, Heydukova 10,...

Prílohy:

19.4.2018

do 06.05.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 17826

"Zuzana Blštáková"

Prílohy:

19.4.2018

do 06.05.2018

Rozhodnutie o povolení zmeny dokončenej stavby

Značka: 5116/16646/2018/STA/Hla/A-8

"Stavebné úpravy rodinného domu na Fándlyho ulici 8"

Prílohy:

19.4.2018

do 06.05.2018

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Značka: 5898/17463/2018/STA/Bah

"Bratislava - Vajanského nábrežie - 0248BR - modifikácia existujúcej stanice elektronickej...

Prílohy:

19.4.2018

do 21.05.2018

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Značka: 18/2018

"Centrum finančnej konsolidácie"

Prílohy:

19.4.2018

do 06.05.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 17691

"Dagmar Mikuličová"

Prílohy:

19.4.2018

do 06.05.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 17687

"Ing. Stanislav Jokel"

Prílohy:

19.4.2018

do 06.05.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 17685

"Marek Talian"

Prílohy:

19.4.2018

do 06.05.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 17684

"Marek Rybiansky"

Prílohy:

19.4.2018

do 24.04.2018

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 24.04.2018

Prílohy:

18.4.2018

do 17.06.2018

Výzva

Značka: 3424/17499/2018/DŽV/Čim

"na verejnom priestranstve na ulici Mozartova 16, Ford Mondeo, striebornej farby, evidenčné číslo...

Prílohy:

18.4.2018

do 03.05.2018

Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní

Značka: 2831/15181/2018/STA/Kno-K/46

"Landererova 8 - nebytový priestor na prechodné ubytovanie - apartmán"

Prílohy:

18.4.2018

do 03.05.2018

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Značka: 2476/16876/2018/STA/Kil

"Stavebné úpravy a nadstavba rodinného domu, Broskyňová 2, Bratislava"

Prílohy:

18.4.2018

do 03.05.2018

Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní

Značka: 2830/15157/2018/STA/Kno-K/45

"Landererova 8 - nebytový priestor na ubytovanie - apartmán"

Prílohy:

18.4.2018

do 03.05.2018

Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní

Značka: 5463/15187/2018/STA/Kno-K/47

"Landererova 8 - nebytový priestor na ubytovanie - apartmán"

Prílohy:

18.4.2018

do 03.05.2018

Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní

Značka: 2829/15120/2018/STA/Kno-K/44

"Landererova 6 - nebytový priestor na ubytovanie - apartmán"

Prílohy:

18.4.2018

do 03.05.2018

Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní

Značka: 2375/13312/2018/STA/Kno-K/38

"Landererova 6 - nebytový priestor na ubytovanie - apartmán"

Prílohy:

18.4.2018

do 03.05.2018

Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní priestorov

Značka: 45/9957/2018/STA/Kno-K/28

"Grösslingová 23, Dunajská 18"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 10 ] ďalej » na koniec »»