Úradná tabuľa


20.11.2017

do 07.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49544

"Milan Tomáň"

Prílohy:

20.11.2017

do 07.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49550

"Ing. Dušan Horecký"

Prílohy:

20.11.2017

do 07.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49549

"Lenka Tiger"

Prílohy:

20.11.2017

do 07.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49548

"Ing. Marián Podmajerský"

Prílohy:

20.11.2017

do 07.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49546

"Veronika Özdemir"

Prílohy:

20.11.2017

do 07.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49543

"Michaela De-Ottová"

Prílohy:

20.11.2017

do 07.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49540

"Marek Procházka"

Prílohy:

20.11.2017

do 07.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49542

"Jozef Mikloš"

Prílohy:

20.11.2017

do 07.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49539

"Vladimír Kabát"

Prílohy:

20.11.2017

do 18.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49538

"Marek Procházka"

Prílohy:

20.11.2017

do 18.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49537

"Vladimír Caras"

Prílohy:

20.11.2017

do 07.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49531

"Monika Siposová"

Prílohy:

20.11.2017

do 18.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49533

"Ivan Vítek"

Prílohy:

20.11.2017

do 07.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49529

"Jozef Drlička"

Prílohy:

20.11.2017

do 07.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49528

"Mário Bertók"

Prílohy:

20.11.2017

do 07.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49526

"Dušan Vdovjak"

Prílohy:

20.11.2017

do 05.12.2017

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Značka: 49428/2017

"Ing. Marián Gálik, Ing. Eva Gáliková, Jozef Rajecký"

Prílohy:

20.11.2017

do 20.12.2017

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Značka: HPC 04/2017

"HPC AUCTION s.r.o."

Prílohy:

16.11.2017

do 18.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49293

"Dáša Žilavá"

Prílohy:

16.11.2017

do 04.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49294

"František Dornai"

Prílohy: