Úradná tabuľa


22.3.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 6109/12316/2018/DOP/Zub

"Polyfunkčná stavba TWIN CITY - Karadžičova, Továrenská, Chalupkova, Košická, Bratislava"

Prílohy:

21.3.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 7084/24851/STA/Kam

"Polyfunkčný objekt Kýčerského - Žilinská"

Prílohy:

21.3.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 9124/47294/2017/STA/Kam

"Polyfunkčný objekt PREMIÉRE, Šancová ulica, Bratislava"

Prílohy:

16.3.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 5929/12083/2018/STA/Mys

"Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby "Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií...

Prílohy:

16.3.2018

do 24.09.2018

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 5969/12148/2018/STA/Mys

"Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a o využívaní územia - Stavba č. 00...

Prílohy:

13.3.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 5819/10071/2018/DOP/Zub

"Polyfunkčný súbor NEW STEIN, Blumentálska, Legionárska, Bernolákova"

Prílohy:

7.3.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 244/9120/2018/STA/Mys/H-17

"Mlynské Nivy - Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií, X2 Spoločné zariadenie...

Prílohy:

2.3.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 5797/9803/2018/DOP/Zub

"Obchodno - spoločenský komplex, Mýtna, Radlinského, časť - 2. etapa"

Prílohy:

2.3.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 5796/9790/2018/DOP/Zub

"Obchodno - spoločenský komplex, Mýtna, Radlinského, časť - 2. etapa"

Prílohy:

27.2.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 5765/9574/2018/STA/Kam

"Polyfunkčný súbor NEW STEIN, Blumentálska, Legionárska, Bernolákova ul., Bratislava"

Prílohy:

9.2.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 5371/5957/2018/STA/Kam

"Polyfunkčný objekt Bl, Bottova, Chalupkova ulica, Bratislava"

Prílohy:

1.2.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 1860/4931/2018/Kam

"Polyfunkčný súbor NEW STEIN, Blumentálska, Legionárska, Bernolákova, Bratislava"

Prílohy:

1.2.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 1860/4937/2018/Kam

"Polyfunkčný súbor NEW STEIN, Blumentálska, Legionárska, Bernolákova, Bratislava"

Prílohy:

22.1.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 2047/859/2018/Kam

"Polyfunkčná stavba Twin City-objekt A1, Mlynské Nivy, Karadžičova"

Prílohy:

22.1.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 2515/2137/2018/DOP/Zub

"Polyfunkčná stavba TWIN CITY - Karadžičova, Továrenská, Chalupkova, Košická, Bratislava"

Prílohy:

15.12.2017

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 11448/53520/2017/STA/Kam

"Obchodno-spoločenský komplex Mýtna-Radlinského, 2. Etapa"

Prílohy:

14.12.2017

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 6744/51154/2017/STA/UR-Gal

"Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba bloku C Onkologického ústavu sv. Alžbety, Heydukova ulica"

Prílohy:

5.12.2017

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 11155/50731/2017/DOP/Zub

"Polyfunkčný súbor NEW STEIN, Blumentálska, Legionárska, Bernolákova ul., Bratislava"

Prílohy:

30.11.2017

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 11166/51027/2017/2017/Kam

"Polyfunkčný súbor NEW STEIN, Blumentálska, Legionárska, Bernolákova ul., Bratislava"

Prílohy:

15.11.2017

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 10776/47650/2017/STA/Kam

"Polyfunkčný súbor NEW STEIN, Blumentálska, Legionárska, Bernolákova ul., Bratislava, na...

Prílohy: