Úradná tabuľa


23.4.2018

do 20.05.2018

Výberové konanie

Značka: 6605/16425/2018/ŠKO/Vas

"na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Myjavská 22 v Bratislave (bez právnej...

Prílohy:

23.4.2018

do 02.05.2018

Dražobná vyhláška

Značka: Ex 192/08

"JUDr. Pavol Holík - Ex. Úrad BA I"

Prílohy:

23.4.2018

do 08.05.2018

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Značka: 100765346/2018

"DÚ BA - Suprad, s.r.o."

Prílohy:

23.4.2018

do 10.05.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 18242

"Michaela Hudáková"

Prílohy:

23.4.2018

do 10.05.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 18241

"Tomáš Vyskočil"

Prílohy:

23.4.2018

do 10.05.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 18239

"Patrik Stehlík"

Prílohy:

23.4.2018

do 10.05.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 18156

"Miroslav Dlugoš"

Prílohy:

23.4.2018

do 10.05.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 18152

"Vladimír Richter"

Prílohy:

20.4.2018

do 06.05.2018

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

Značka: 6405/17832/2018/STA/Kno

"Nárožie ulíc Dunajskej a Lazaretskej, bytový dom"

Prílohy:

20.4.2018

do 08.05.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 18027

"Martin Hudák"

Prílohy:

20.4.2018

do 20.05.2018

Verejná vyhláška

Značka: 128/17969/2018/DŽV/Čim

"Polyfunkčný objekt ISTER TOWER"

Prílohy:

20.4.2018

do 06.05.2018

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Značka: 100746922/2018

"DÚ BA - 1. národný energetický investičný fond, a.s."

Prílohy:

20.4.2018

do 08.05.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 17921

"Renáta Viskupová"

Prílohy:

20.4.2018

do 06.05.2018

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Značka: 100743458/2018

"DÚ BA - Marketing for companies, s.r.o."

Prílohy:

20.4.2018

do 08.05.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 17918

"Katarína Nováková"

Prílohy:

19.4.2018

do 06.05.2018

Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia

Značka: 29/15329/2018/STA/Kno-K/52

"Hotel na Mariánskej ulici č. 11 v Bratislave"

Prílohy:

19.4.2018

do 06.05.2018

Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní časti stavby

Značka: 40/16607/2018/STA/Kno-K/55

"Nebytový priestor na 1. nadzemnom podlaží, Krížna 13"

Prílohy:

19.4.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 6348/17567/2018/STA/Gal

"Prístavba a nadstavba bloku B, prístavba bloku C Onkologického ústavu sv. Alžbety, Heydukova 10,...

Prílohy:

19.4.2018

do 06.05.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 17826

"Zuzana Blštáková"

Prílohy:

19.4.2018

do 06.05.2018

Rozhodnutie o povolení zmeny dokončenej stavby

Značka: 5116/16646/2018/STA/Hla/A-8

"Stavebné úpravy rodinného domu na Fándlyho ulici 8"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 10 ] ďalej » na koniec »»