Úradná tabuľa


28.6.2017

do 17.07.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 29629

"Marcus Sannwald"

Prílohy:

28.6.2017

do 13.07.2017

Verejná vyhláška

Značka: 16969/2017/SL/43106-M

"Rozhodnutie ministra číslo 62/2017"

Prílohy:

28.6.2017

do 13.07.2017

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 8467/29463/2017/STA/Kul

"Mlynské Nivy - Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií, X2 Spoločné zariadenie...

Prílohy:

28.6.2017

do 13.07.2017

Rozhodnutie

Značka: 2189/27519/2017/STA/Kil

"SO-01 Komunikácie a spevnené plochy - Plocha statickej dopravy, Žilinská ulica"

Prílohy:

28.6.2017

do 17.07.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 29503

"Zoltán Pilo"

Prílohy:

28.6.2017

do 17.07.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 29518

"Richard Wagner"

Prílohy:

28.6.2017

do 17.07.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 29512

"Michal Kalafut"

Prílohy:

28.6.2017

do 17.07.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 29461

"Patrícia Červencová"

Prílohy:

28.6.2017

do 17.07.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 29481

"Dušan Vdovjak"

Prílohy:

28.6.2017

do 17.07.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 29462

"Dagmar Mikuličová"

Prílohy:

28.6.2017

do 17.07.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 29456

"Ing. Alen Horecký"

Prílohy:

27.6.2017

do 17.07.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 29263

"Nikola Duchovičová"

Prílohy:

27.6.2017

do 17.07.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 29271

"Lukáš Križovenský"

Prílohy:

27.6.2017

do 17.07.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 29266

"Pavol Jamrich"

Prílohy:

26.6.2017

do 11.07.2017

Rozhodnutie

Značka: 2173/28142/2017/STA/UR-Gal

"Prístavba a nadstavba bloku B, prístavba bloku C, Onkologického ústavu sv. Alžbety, Heydukova...

Prílohy:

26.6.2017

do 13.07.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 29139

"Karol Pullmann"

Prílohy:

26.6.2017

do 13.07.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 29141

"Leon Kane"

Prílohy:

26.6.2017

do 13.07.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 29140

"Mária Ulčová"

Prílohy:

26.6.2017

do 13.07.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 28998

"Nikola Duchovičová"

Prílohy:

26.6.2017

do 13.07.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 28991

"Milan Buchcár"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 8 ] ďalej » na koniec »»