Úradná tabuľa


22.6.2018

do 09.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 28258

"Ing. Ján Ondráš"

Prílohy:

22.6.2018

do 09.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 28257

"Ing. Katarína Ondrášová"

Prílohy:

22.6.2018

do 09.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 28235

"Peter Eliáš"

Prílohy:

22.6.2018

do 09.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 28214

"Dušan Kováč"

Prílohy:

21.6.2018

do 09.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 28049

"Boris Nikulin"

Prílohy:

21.6.2018

do 09.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 28032

"Peter Bleha"

Prílohy:

20.6.2018

do 05.07.2018

Verejná vyhláška

Značka: 002/26691/2018/PB3.8-DVP

"Dopravný úrad – Divízia vnútrozemskej plavby, Upovedomenie o začatí konania"

Prílohy:

20.6.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 7882/27048/2018/DOP/Zub

"Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY III. etapa, administratívna budova Panorama City Busines III"

Prílohy:

20.6.2018

do 05.07.2018

Zmena dokončenej stavby

Značka: 7050/26665/2018/STA/Vas

"Rekonštrukcia a nadstavba bytového domu na ul. Boženy Němcovej 15, Bratislava"

Prílohy:

20.6.2018

do 05.07.2018

Verejná vyhláška

Značka: 101163124/2018

"SOMED SPORT, s.r.o."

Prílohy:

20.6.2018

do 05.07.2018

Verejná vyhláška

Značka: 101150481/2018

"BEST International s.r.o."

Prílohy:

20.6.2018

do 05.07.2018

Verejná vyhláška

Značka: 101150341/2018

"BUSKET, s.r.o."

Prílohy:

20.6.2018

do 09.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 27830

"Milan Počjatek"

Prílohy:

20.6.2018

do 26.06.2018

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 26.06.2018

Prílohy:

20.6.2018

do 09.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 27796

"Peter Gasch"

Prílohy:

20.6.2018

do 09.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 27795

"Matej Vojtišek"

Prílohy:

19.6.2018

do 05.07.2018

Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní časti stavby

Značka: 7840/26766/2018/STA/Hla

"nebytový priestor č. 12-4 na prízemí bytového domu na Mikulášskej 29"

Prílohy:

19.6.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 7209/27015/2018/STA/Mys

"Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava, SOA 03 Dom AB"

Prílohy:

19.6.2018

do 05.07.2018

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Značka: 7209/27018/2018/STA/Mys

"Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava, SOA 03 Dom AB"

Prílohy:

19.6.2018

do 09.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 27618

"Marián Bíro"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 10 ] ďalej » na koniec »»