Úradná tabuľa


20.6.2018

do 05.07.2018

Verejná vyhláška

Značka: 002/26691/2018/PB3.8-DVP

"Dopravný úrad – Divízia vnútrozemskej plavby, Upovedomenie o začatí konania"

Prílohy:

20.6.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 7882/27048/2018/DOP/Zub

"Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY III. etapa, administratívna budova Panorama City Busines III"

Prílohy:

20.6.2018

do 05.07.2018

Zmena dokončenej stavby

Značka: 7050/26665/2018/STA/Vas

"Rekonštrukcia a nadstavba bytového domu na ul. Boženy Němcovej 15, Bratislava"

Prílohy:

20.6.2018

do 05.07.2018

Verejná vyhláška

Značka: 101163124/2018

"SOMED SPORT, s.r.o."

Prílohy:

20.6.2018

do 05.07.2018

Verejná vyhláška

Značka: 101150481/2018

"BEST International s.r.o."

Prílohy:

20.6.2018

do 05.07.2018

Verejná vyhláška

Značka: 101150341/2018

"BUSKET, s.r.o."

Prílohy:

20.6.2018

do 09.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 27830

"Milan Počjatek"

Prílohy:

20.6.2018

do 26.06.2018

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 26.06.2018

Prílohy:

20.6.2018

do 09.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 27796

"Peter Gasch"

Prílohy:

20.6.2018

do 09.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 27795

"Matej Vojtišek"

Prílohy:

19.6.2018

do 05.07.2018

Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní časti stavby

Značka: 7840/26766/2018/STA/Hla

"nebytový priestor č. 12-4 na prízemí bytového domu na Mikulášskej 29"

Prílohy:

19.6.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 7209/27015/2018/STA/Mys

"Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava, SOA 03 Dom AB"

Prílohy:

19.6.2018

do 05.07.2018

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Značka: 7209/27018/2018/STA/Mys

"Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava, SOA 03 Dom AB"

Prílohy:

19.6.2018

do 09.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 27618

"Marián Bíro"

Prílohy:

18.6.2018

do 03.07.2018

Rozhodnutie

Značka: 6836/24398/2018/STA/Kam/K-75

"Zmena vykurovania bytu č. 10 na 5. poschodí bytového domu na Mickiewiczovej 14, Bratislava"

Prílohy:

18.6.2018

do 16.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 27302

"Arpád Bertók"

Prílohy:

18.6.2018

do 16.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 27304

"Vladimír Šulgan"

Prílohy:

18.6.2018

do 16.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 27301

"Jozef Lakatoš"

Prílohy:

18.6.2018

do 16.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 27298

"Adela Kúšiková"

Prílohy:

18.6.2018

do 16.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 27300

"Ivan Horvát"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 10 ] ďalej » na koniec »»