Úradná tabuľa


23.8.2017

do 08.09.2017

Verejná vyhláška

Značka: 101783526/2017

"MABA s. r. o."

Prílohy:

23.8.2017

do 08.09.2017

Verejná vyhláška

Značka: 101783149/2017

"Modena TRADE s. r. o."

Prílohy:

23.8.2017

do 08.09.2017

Súhlas s predÍžením lehoty na doplnenie podania

Značka: 3268/36877/2017/STA/Zub

"Búdková ulica - mestská vila A8 - objekt SO 702b vjazdy, chodníky, spevnené plochy - časť A8,...

Prílohy:

23.8.2017

do 08.09.2017

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

Značka: 8641/36813/2017/STA/Gal

"Novostavba rodinného domu na Tichej ulici v Bratislave"

Prílohy:

23.8.2017

do 11.09.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 37072

"Marek Vráblik"

Prílohy:

23.8.2017

do 11.09.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 37075

"Richard Wagner"

Prílohy:

23.8.2017

do 11.09.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 37073

"Stanislav Šebo"

Prílohy:

23.8.2017

do 11.09.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 37070

"Stanislav Tejbus"

Prílohy:

23.8.2017

do 11.09.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 37054

"Ján Weisenbacher"

Prílohy:

23.8.2017

do 11.09.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 37069

"Lýdia Príhodová"

Prílohy:

23.8.2017

do 11.09.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 37067

"Miroslav Jurči"

Prílohy:

22.8.2017

do 11.09.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 36914

"Patrícia Lukáčová"

Prílohy:

21.8.2017

do 07.09.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 36786

"Michaela Hudáková"

Prílohy:

21.8.2017

do 07.09.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 36776

"Edita Mikulášovýchová"

Prílohy:

21.8.2017

do 05.09.2017

Žiadosť o evidenčnú zmenu

Značka: 2217/35521/2017/PRA/Bel

"oprava názvu ulice - Lehockého ulica"

Prílohy:

21.8.2017

do 05.09.2017

Rozhodnutie

Značka: 2815/33839/2017/STA/Bah-UR

"Rekonštrukcia plynovodov - UO00094-Bratislava, 6_C1 ul. Myjavská - Červeňova, Palisády III. etapa"

Prílohy:

21.8.2017

do 05.09.2017

Žiadosť o evidenčnú zmenu

Značka: 2217/35692/2017/PRA/Bel

"oprava evidencie súpisných čísiel, bytový dom na ul. Panenská 3"

Prílohy:

21.8.2017

do 25.09.2017

Oznámenie o dražbe

Značka: Zn. 361/2017

"Dražobná spoločnosť, a.s."

Prílohy:

21.8.2017

do 07.09.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 36662

"Jana Praščáková"

Prílohy:

21.8.2017

do 07.09.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 36681

"Oľga Hudáková"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 10 ] ďalej » na koniec »»