Úradná tabuľa


23.1.2018

do 12.02.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3880

"Jana Farkašová"

Prílohy:

23.1.2018

do 12.02.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3877

"Ladislav Gálik"

Prílohy:

23.1.2018

do 12.02.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3876

"Stanislav Tejbus"

Prílohy:

23.1.2018

do 20.02.2018

Oznámenie o dražbe

Značka: 26/2018

"Dražobná spoločnosť, a.s."

Prílohy:

23.1.2018

do 07.02.2018

Verejná vyhláška

Značka: 100143861/2018

"Štefan Dorko"

Prílohy:

23.1.2018

do 12.02.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3774

"Ing. Marián Podmajerský"

Prílohy:

23.1.2018

do 12.02.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3776

"Matej Vojtišek"

Prílohy:

23.1.2018

do 12.02.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3773

"Milan Voletz"

Prílohy:

23.1.2018

do 07.02.2018

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Značka: 3476/2017

"Peter Šafárik, Jana Šafáriková"

Prílohy:

22.1.2018

do 06.02.2018

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o nájme bytov

Prílohy:

22.1.2018

do 23.01.2018

Dražobná vyhláška

Značka: EX 28/17

"Exekútroský úrad Bratislava I"

Prílohy:

22.1.2018

do 06.02.2018

Verejná vyhláška

Značka: OU-BA-OVBP2-2018/l7435-ZAV

"E 801 STL Plynovod DN 63 a E 602 Verejné Osvetlenie - Prvosienkova, Bratislava"

Prílohy:

22.1.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 2047/859/2018/Kam

"Polyfunkčná stavba Twin City-objekt A1, Mlynské Nivy, Karadžičova"

Prílohy:

22.1.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 2515/2137/2018/DOP/Zub

"Polyfunkčná stavba TWIN CITY - Karadžičova, Továrenská, Chalupkova, Košická, Bratislava"

Prílohy:

22.1.2018

do 08.02.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3641

"Martin Hudák"

Prílohy:

22.1.2018

do 08.02.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3638

"Dušan Frič"

Prílohy:

22.1.2018

do 08.02.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3639

"Jana Kanasová"

Prílohy:

22.1.2018

do 08.02.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3481

"Lucia Rezdovičová"

Prílohy:

22.1.2018

do 08.02.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3487

"Eva Ovcharovichová"

Prílohy:

22.1.2018

do 08.02.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3490

"Michal Čepko"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 9 ] ďalej » na koniec »»