Úradná tabuľa


21.7.2017

do 06.08.2017

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Značka: 8835/32544/2017/STA/Bah

"Horúcovodná prípojka -UNB Nemocnica Staré Mesto, Bratislava"

Prílohy:

21.7.2017

do 07.08.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 32813

"Tibor Karaffa"

Prílohy:

20.7.2017

do 07.08.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 32761

"Zoltán Ďurčiš"

Prílohy:

20.7.2017

do 07.08.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 32764

"Daniel Žiška"

Prílohy:

20.7.2017

do 07.08.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 32692

"Veronika Strapáková"

Prílohy:

20.7.2017

do 07.08.2017

Verejná vyhláška

Značka: LPO-6950/2017/Fi

"Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky"

Prílohy:

20.7.2017

do 07.08.2017

Verejná vyhláška

Značka: OLM-S-2017/681719

"Viera Schwartzová"

Prílohy:

20.7.2017

do 27.07.2017

Oznámenie termínu a miesta konania dražby a opätovnej dražby

Značka: EX 2880/2015

"Exekútorský úrad Bratislava"

Prílohy:

20.7.2017

do 07.08.2017

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

Značka: 1965/32416/2017/STA/Zsi

"Tajovského 25 - prístavba a stavebné úpravy rodinného domu"

Prílohy:

20.7.2017

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 7489/32324/2017/STA/Kul

"Mlynské Nivy – rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií, X1 Rekonštrukcia Chalupkovej ulice"

Prílohy:

20.7.2017

do 07.08.2017

Oznámenie o začatí stavebného konania na líniovú stavbu

Značka: 8743/32176/2017/STA/Bah

"Verejné osvetlenie - Prvosienková ul., Bratislava"

Prílohy:

20.7.2017

do 07.08.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 32690

"Igor Keller"

Prílohy:

20.7.2017

do 07.08.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 32687

"PhDr. Ľudmila Moisésová"

Prílohy:

20.7.2017

do 07.08.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 32678

"Zoltán Horváth"

Prílohy:

20.7.2017

do 07.08.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 32686

"Dagmar Mikuličová"

Prílohy:

19.7.2017

do 07.08.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 32553

"Dušan Stehlík"

Prílohy:

19.7.2017

do 07.08.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 32542

"Peter Drahovský"

Prílohy:

19.7.2017

do 07.08.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 32481

"Ing. Imrich Božík"

Prílohy:

19.7.2017

do 03.08.2017

Verejná vyhláška

Značka: 8487/32253/2017/DŽV/Rap

"Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020"

Prílohy:

19.7.2017

do 07.08.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 32473

"Michal Čepko"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 11 ] ďalej » na koniec »»