Úradná tabuľa


22.11.2017

do 07.12.2017

Žiadosť o evidenčnú zmenu

Značka: 2217/49805/2017/STA/Bel

"oprava evidencie súpisných čísel a druhu stavby, bytový dom na Čajkovského 7"

Prílohy:

22.11.2017

do 07.12.2017

Žiadosť o evidenčnú zmenu

Značka: 2217/49801/2017/STA/Bel

"oprava evidencie súpisných čísel a druhu stavby, bytový dom na Čajkovského 12"

Prílohy:

22.11.2017

do 11.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49989

"Boris Nikulin"

Prílohy:

22.11.2017

do 11.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49995

"Imrich Finta"

Prílohy:

22.11.2017

do 11.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49991

"Milan Počjatek"

Prílohy:

22.11.2017

do 07.12.2017

Oznámenie o podanom odvolaní

Značka: 8281/49616/2017/STA/Kno

"Stavebné úpravy bytového domu, Karadžičova 51"

Prílohy:

22.11.2017

do 11.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49866

"Martin Mindok"

Prílohy:

22.11.2017

do 07.12.2017

Oznámenie o začatí konania

Značka: 10997/49595/2017/STA/Kam

"Zmena vykurovania bytu č. 9 na 5. poschodi bytového domu na Mickiewiczovej 14, Bratislava"

Prílohy:

22.11.2017

do 07.12.2017

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 8839/49750/2017/STA/Mys

"Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava, SO A 04 Dom AC"

Prílohy:

22.11.2017

do 07.12.2017

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby

Značka: 8447/49788/2017/STA/Vas

"sanačné opatrenia pre zabezpečenie stability existujúceho oporného múru, Fialkové údolie 29"

Prílohy:

22.11.2017

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 9697/46761/2017/STA/Mys/H-110

"Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava"

Prílohy:

21.11.2017

do 06.12.2017

Rozhodnutie

Značka: 7501/48570/2017/STA/Zsi-H/111

"Panská 6, vstavba bytu č. 107 do podkrovia"

Prílohy:

21.11.2017

do 06.12.2017

Rozhodnutie

Značka: 7368/45138/2017/STA/Kam/K-179

"Polyfunkčný objekt, Mickiewiczova ul., Bratislava"

Prílohy:

20.11.2017

do 05.12.2017

Žiadosť o evidenčnú zmenu

Značka: 2217/49392/2017/STA/Bel

"oprava evidencie súpisných čísiel, bytový dom na ulici Bradlianska 13"

Prílohy:

20.11.2017

do 07.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49560

"Dáša Žilavá"

Prílohy:

20.11.2017

do 07.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49552

"Katarína Pálffyová"

Prílohy:

20.11.2017

do 07.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49559

"Natália Doležalová"

Prílohy:

20.11.2017

do 07.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49557

"Milan Počjatek"

Prílohy:

20.11.2017

do 07.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49555

"Radomír Staš"

Prílohy:

20.11.2017

do 07.12.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49551

"František Terebeššy"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 13 ] ďalej » na koniec »»