Úradná tabuľa


19.1.2018

do 04.02.2018

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Značka: 100139479/2018

"DÚ BA - NORA, spol. s r.o. - v likvidácii"

Prílohy:

19.1.2018

do 06.02.2018

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. …/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Chalupkova - čistopis 2017

Prílohy:

19.1.2018

do 05.02.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3446

"Renáta Bertóková"

Prílohy:

19.1.2018

do 05.02.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3439

"Peter Drahovský"

Prílohy:

19.1.2018

do 05.02.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3442

"Igor Keller"

Prílohy:

19.1.2018

do 06.02.2018

Oznámenie o zámere predať nehnuteľný majetok

"Grôsslingová č. 57 v Bratislave"

Prílohy:

19.1.2018

do 05.02.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3438

"Valéria Hlaváčová"

Prílohy:

19.1.2018

do 06.02.2018

Oznámenie o zámere prenajať nehnuteľný majetok

"nebytový priestor nachádzajúci sa v budove (Pistoriho palác) na ulici štefánikova č. 25 v...

Prílohy:

19.1.2018

do 06.02.2018

Oznámenie o zámere predať nehnuteľný majetok

"parc.č. 10231/7"

Prílohy:

19.1.2018

do 06.02.2018

Oznámenie o zámere prenajať nehnuteľný majetok

"nebytový priestor nachádzajúci sa na prízemí bytového domu na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave"

Prílohy:

19.1.2018

do 06.02.2018

Oznámenie o zámere prenajať nehnuteľný majetok

"nebytový priestor nachádzajúci sa na prízemí bytového domu na ulici Dostojevského rad č. 1 v...

Prílohy:

19.1.2018

do 06.02.2018

Oznámenie o zámere prenajať nehnuteľný majetok

"parc.č. 4289/1"

Prílohy:

19.1.2018

do 04.02.2018

Rozhodnutie o prerušení konania

Značka: 38/2898/2018/STA/Kno-L/5

"Súbor prevádzkových budov a prípojok na inžinierske siete na Mariánskej a Špitálskej ulici"

Prílohy:

19.1.2018

do 04.02.2018

Rozhodnutie o prerušení konania

Značka: 29/2901/2018/STA/Kno-L/6

"Hotel na Mariánskej ulici č. 11 v Bratislave"

Prílohy:

19.1.2018

do 04.02.2018

Kolaudačné rozhodnutie

Značka: 2711/2560/2018/STA/Gal/H-5

"Obnova bytového domu Tichá 4, Bratislava"

Prílohy:

19.1.2018

do 05.02.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3338

"Marek Talian"

Prílohy:

18.1.2018

do 05.02.2018

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Značka: 2732/2625/2018/STA/Grm

"Realizácia závesných balkónov a francúzskych okien, bytový dom Medená 15, Bratislava"

Prílohy:

18.1.2018

do 05.02.2018

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Značka: 2710/2598/2018/STA/Kil

"Prístavba schodiska k rodinnému domu, Javorinská 12"

Prílohy:

17.1.2018

do 01.02.2018

Verejná vyhláška

Značka: OU BA-OVBP2-2018/14943/ZAD

"Nadstavba a vstavba bytového domu - Kúpeľná 2"

Prílohy:

17.1.2018

do 01.02.2018

Verejná vyhláška

Značka: 6421/2016, 796/2017 a 123/2018/ÚKSP/POBA

"Zariadenie sociálnych služieb"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 10 ] ďalej » na koniec »»