Úradná tabuľa


23.3.2017

do 10.04.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 13643

"Blanka Újváriová"

Prílohy:

23.3.2017

do 10.04.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 13661

"Ing. Milan Kováčik"

Prílohy:

23.3.2017

do 10.04.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 13641

"Vladimír Theimer"

Prílohy:

23.3.2017

do 10.04.2017

Verejná vyhláška

Značka: 100494836/2017

"CRP - Slovakia s.r.o."

Prílohy:

23.3.2017

do 10.04.2017

Oprava zrejmej nesprávnosti v rozhodnutí

Značka: MAGS OD 28226/17-69746

"č. MAGS OD 35025/2016-52120 zo dňa 10.3.2016"

Prílohy:

23.3.2017

do 10.04.2017

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Značka: 13287/2017

"Michael Urban"

Prílohy:

23.3.2017

do 10.04.2017

Oznámenie o začatí stavebného konania na líniovú stavbu

Značka: 03739/2017/CDD-5

"Oprava električkovej trate Špitálska ul."

Prílohy:

23.3.2017

do 10.04.2017

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Značka: 13653/2017

"Mgr. Ján Matajs, Branislav Matajs"

Prílohy:

23.3.2017

do 10.04.2017

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

Značka: 2026/13353/2017/STA/Kno

"Vstavba bytu do podkrovia bytového domu, Rajská 12"

Prílohy:

23.3.2017

do 10.04.2017

Oznámenie o začatí územného konania

Značka: 6607/12827/2017/STA/Grm

"Dočasné parkovisko Karadžičova, Bratislava"

Prílohy:

23.3.2017

do 10.04.2017

Rozhodnutie

Značka: 1862/10517/2017/STA/Vas

"Rekonštrukcia a dostavba domova sociálnych služieb, Stará vinárska 3"

Prílohy:

23.3.2017

do 10.04.2017

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Značka: 2815/12746/2017/STA/Bah

"Rekonštrukcia plynovodov- UO00094 - Bratislava, 6_C1 ul. Myjavská - Červeňova, Palisády III. etapa"

Prílohy:

22.3.2017

do 27.03.2017

Oznámenie termínu dražby hnuteľných vecí

Značka: EX 10247/2012

"JUDr. Ladislav Jakubec - súdny exekútor"

Prílohy:

22.3.2017

do 10.04.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 13525

"Roman Kaliaš"

Prílohy:

22.3.2017

do 10.04.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 13524

"Gordana Zlámalová"

Prílohy:

22.3.2017

do 27.03.2017

Oznámenie termínu dražby hnuteľných vecí

Značka: EX 2425/2016

"JUDr. Ladislav Jakubec - súdny exekútor"

Prílohy:

22.3.2017

do 27.03.2017

Oznámenie termínu dražby hnuteľných vecí

Značka: EX 3154/2016

"JUDr. Ladislav Jakubec - súdny exekútor"

Prílohy:

22.3.2017

do 06.04.2017

Rozhodnutie

Značka: 2157/12159/2017/STA/Gal-UR

"Optické prepojenie PALISÁDY - 0416BR, NR SR - 0625BR, MUDROŇOVA - 0287BR"

Prílohy:

22.3.2017

do 06.04.2017

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby

Značka: 5769/13118/2017/STA/Kul

"Polyfunkčný dom FC I/1 - I/2 Zámocká ulica 36 - 38"

Prílohy:

22.3.2017

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 4870/13175/2017/Kul

"Polyfunkčný objekt - Staromestská office, Veterná ulica, Bratislava"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 12 ] ďalej » na koniec »»