Úradná tabuľa


28.4.2017

do 15.05.2017

Rozhodnutie

Značka: OU-BA-OVBP2-2017/34066/VAM

"Okresný úrad Bratislava"

Prílohy:

28.4.2017

do 15.05.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 18978

"Milan Resutík"

Prílohy:

28.4.2017

do 15.05.2017

Rozhodnutie

Značka: 69/18145/20l7/STA/Mys/K-61

"Stavebné úpravy bytu č. 76, Gajova 9, Bratislava"

Prílohy:

28.4.2017

do 15.05.2017

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Značka: 7498/18829/2017/STA/Bah

"Metropolitan Area Network SWAN, SO 15 444 Optická telekomunikačná prípojka Heydukova 1"

Prílohy:

28.4.2017

do 15.05.2017

Kolaudačné rozhodnutie

Značka: 1844/14544/2017/STA/Vas/H-30

"Nadstavba a vstavba bytového domu - Kúpeľná 2, Bratislava"

Prílohy:

28.4.2017

do 15.05.2017

Rozhodnutie

Značka: 5769/18177/2017/STA/Kul-G/25

"Sanácia oslabenej stropnej konštrukcie a vybudovanie výťahu v Polyfunkčnom dome FC I/1-I/2 na...

Prílohy:

28.4.2017

do 15.05.2017

Rozhodnutie

Značka: 6607/17577/2017/STA/UR-Grm

"Dočasné parkovisko Karadžičova ul., Bratislava"

Prílohy:

28.4.2017

do 16.05.2017

Návrh VZN

"o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto"

Prílohy:

28.4.2017

do 16.05.2017

Návrh VZN

"o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto"

Prílohy:

28.4.2017

do 16.05.2017

Návrh VZN

"o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto"

Prílohy:

28.4.2017

do 15.05.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 19482

"Zoltán Horváth"

Prílohy:

28.4.2017

do 15.05.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 19493

"Veronika Özdemir"

Prílohy:

28.4.2017

do 15.05.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 19486

"Iveta Murková"

Prílohy:

28.4.2017

do 15.05.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 19484

"Ján Hužvár"

Prílohy:

28.4.2017

do 15.05.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 19475

"Gabriel Spišák"

Prílohy:

28.4.2017

do 15.05.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 19457

"Jozef Kmeťo"

Prílohy:

28.4.2017

do 15.05.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 19468

"Zsolt Snírer"

Prílohy:

28.4.2017

do 15.05.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 19464

"Miroslav Kuzma"

Prílohy:

28.4.2017

do 15.05.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 19459

"Leon Kane"

Prílohy:

28.4.2017

do 15.05.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 19450

"Pavol Rigó"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 13 ] ďalej » na koniec »»