Úradná tabuľa


18.8.2017

do 04.09.2017

Výzva na vyjadrenie sa k odvolaniu

Značka: 7502/36359/2017/STA/Bah

"Územné rozhodnutie č. 7502/31662/2017/STA/Bah - UR zo dňa 20.07.2017 - stavby BA_Bazova_FTTH -...

Prílohy:

18.8.2017

do 04.09.2017

Oprava zrejmej chyby rozhodnutia

Značka: 1844/35962/2017/STA/Vas

"Nadstavba a vstavba bytového domu - Kúpeľná 2, Bratislava"

Prílohy:

17.8.2017

do 19.09.2017

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Značka: 021/2017

"Auctioneer s. r. o."

Prílohy:

17.8.2017

do 04.09.2017

Verejná vyhláška

Značka: 10l739845/2017

"JO-BI, s. r. o."

Prílohy:

17.8.2017

do 19.09.2017

Oznámenie o dražbe

"Finlegal services, s.r.o."

Prílohy:

17.8.2017

do 04.09.2017

Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene dokončenej stavby

Značka: 9357/36156/2017/STA/Vas

"Zlúčenie bytu č. 4 na 1. p. a bytu č. 9 na 2. p v bytovom dome na ul. Hlboká cesta 1, Bratislava"

Prílohy:

17.8.2017

do 04.09.2017

Verejná vyhláška

Značka: 101756319/2017

"BONA IDEA - občianske združenie"

Prílohy:

17.8.2017

do 04.09.2017

Rozhodnutie

Značka: 6117/36009/2017/STA/Kil

"Nebytový priestor č. 12-NP63, Zámocká 36"

Prílohy:

17.8.2017

do 04.09.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 36417

"Robert Domaracký"

Prílohy:

17.8.2017

do 04.09.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 36425

"Zoltán Pilo"

Prílohy:

17.8.2017

do 04.09.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 36424

"Dušan Šuhajda"

Prílohy:

17.8.2017

do 04.09.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 36408

"Ľubov Šarišská"

Prílohy:

17.8.2017

do 04.09.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 36404

"Ing. Adriano Richnavský"

Prílohy:

16.8.2017

do 04.09.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 36225

"Patrícia Lukáčová"

Prílohy:

16.8.2017

do 04.09.2017

Oznámenie o odvolaní proti rozhodnutiu

Značka: 7140/36060/2017/STA/Zub

"Bytový dom a rodinný dom, Drotárska cesta Bratislava, IO 01 spevnené plochy, parkoviská a...

Prílohy:

16.8.2017

do 04.09.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 36222

"Daniel Žiška"

Prílohy:

16.8.2017

do 04.09.2017

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Značka: 8853/2017/10-UKSP/Br

"Západoslovenská distribučná, a.s., BA Úprava 22kV, VN 112, 464, 1081, 1082, VNK"

Prílohy:

16.8.2017

do 04.09.2017

Rozhodnutie

Značka: 6118/35984/2017/STA/Kil-K/138

"zmena v užívaní časti stavby - Nebytový priestor č. 12-NP61, Nebytový priestor č. 12-NP62,...

Prílohy:

16.8.2017

do 04.09.2017

Rozhodnutie

Značka: 3303/35059/2017/STA/Hla-K/133

"Stavebné úpravy interiéru bytu č. 11 v bytovom dome na ulici Fialkové údolie 25 v Bratislave"

Prílohy:

16.8.2017

do 04.09.2017

Rozhodnutie

Značka: 8447/34812/2017/STA/Vas/A-18

"Rodinný dom - Vila EML Bratislava a bazén, na ul. Fialkové údolie 29, Bratislava"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 9 ] ďalej » na koniec »»