Úradná tabuľa


12.10.2018

do 12.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 44237

"Jiří Váňa"

Prílohy:

12.10.2018

do 29.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 44235

"Karol Rehák"

Prílohy:

12.10.2018

do 29.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 44231

"Tomáš Vyskočil"

Prílohy:

11.10.2018

do 01.11.2018

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 8444/41538/2018/STA/Kno

"Administratívna budova PANORAMA CITY III. Business, Bratislava"

Prílohy:

11.10.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 9396/43845/2018/STA/Mys

"Stavba č. 00 Sanácia environmentálnej záťaže"

Prílohy:

11.10.2018

do 29.10.2018

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Značka: 44060/2018

"Martina Repková"

Prílohy:

11.10.2018

do 29.10.2018

Rozhodnutie

Značka: 8227/42532/2018/STA/Gal/G-63

"Vybudovanie osobných výťahov v BD na ulici Slávičie údolie 22 a 24"

Prílohy:

11.10.2018

do 29.10.2018

Oznámenie o začatí konania

Značka: 9676/43217/2018/STA/Kam

"Zmena vykurovania bytu č. 1 až 12 v bytovom dome na Mickiewiczovej 12"

Prílohy:

11.10.2018

do 29.10.2018

Oznámenie o začatí stavebného konania

Značka: 8851/36001/2018/STA/Kam

"Obnova a modernizácia, odstránenie poruchy bytového domu Vazovova 11, Blumentálska 11, 13 a...

Prílohy:

11.10.2018

do 29.10.2018

Žiadosť o predÍženie lehoty na dokončenie stavby

Značka: 57/42012/2018/STA/Kno

"Bytový dom Dunajská 66 - zateplenie"

Prílohy:

11.10.2018

do 12.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 44071

"Emília Vargová"

Prílohy:

11.10.2018

do 12.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 44040

"Zuzana Pileková"

Prílohy:

11.10.2018

do 29.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 44035

"Ladislav Maček"

Prílohy:

11.10.2018

do 29.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 44039

"Aida Agolli"

Prílohy:

11.10.2018

do 29.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 44038

"Pavol Morvay"

Prílohy:

11.10.2018

do 29.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 44037

"Silvina Laura Menendez Fernandez"

Prílohy:

11.10.2018

do 29.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 44034

"Štefan Berzedy"

Prílohy:

11.10.2018

do 29.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 44028

"Viktória Križanová"

Prílohy:

11.10.2018

do 29.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 44032

"Tomáš Mrekaj"

Prílohy:

11.10.2018

do 29.10.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 44031

"Mária Kroščenová"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 12 ] ďalej » na koniec »»