Úradná tabuľa


25.5.2018

do 11.06.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 23571

"Patrik Crespo"

Prílohy:

25.5.2018

do 11.06.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 23572

"Pavol Hebelka"

Prílohy:

25.5.2018

do 11.06.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 23568

"Radomír Staš"

Prílohy:

25.5.2018

do 11.06.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 23569

"Katarína Pálffyová"

Prílohy:

25.5.2018

do 11.06.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 23565

"Tomáš Raček"

Prílohy:

25.5.2018

do 11.06.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 23567

"Nikola Duchovičová"

Prílohy:

25.5.2018

do 11.06.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 23566

"Derek William Taylor"

Prílohy:

25.5.2018

do 11.06.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 23564

"Mgr. Zuzana Macanová"

Prílohy:

25.5.2018

do 11.06.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 23563

"Rudolf Paiš"

Prílohy:

25.5.2018

do 11.06.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 23562

"Ing. Dušan Horecký"

Prílohy:

25.5.2018

do 11.06.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 23552

"Augustín Horváth"

Prílohy:

25.5.2018

do 11.06.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 23551

"Boris Pavlovský"

Prílohy:

25.5.2018

do 11.06.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 23524

"Renáta Viskupová"

Prílohy:

25.5.2018

do 11.06.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 23528

"Emília Kollárová"

Prílohy:

25.5.2018

do 11.06.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 23525

"Norbert Kotlár"

Prílohy:

25.5.2018

do 11.06.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 23523

"Danica Fridová"

Prílohy:

25.5.2018

do 10.06.2018

Zaslanie spisovej dokumentácie k rozhodnutiu č. j. 3049/6041/2018/DOP/Zub zo d\a 28. 02. 2018 -odstúpenie

Značka: 3049/23006/2018/DOP/Zub

"Bartókova, prístupová a areálová komunikácia k 5 RD", vrátane prípojok a areálových rozvodov...

Prílohy:

25.5.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 5757/18765/2018/STA/Mys

"Rozhodnutie o umiestnení stavby ev. č. 1443 Administratívna budova č. 2, Čulenova, Bratislava"

Prílohy:

25.5.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 7383/22897/2018/STA/Mys

"Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby: Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova...

Prílohy:

25.5.2018

do 10.06.2018

Oznámenie o začatí stavebného konania

Značka: 3353/23069/2018/STA/Kno

"Vstavba plynovej kotolne v suteréne bytového domu, Dunajská 58-60"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 10 ] ďalej » na koniec »»