Úradná tabuľa


21.9.2017

do 08.10.2017

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 12/2017 z 19. septembra 2017

"o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto"

Prílohy:

21.9.2017

do 09.10.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 40764

"Valéria Hlaváčová"

Prílohy:

21.9.2017

do 09.10.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 40697

"Milan Buchcár"

Prílohy:

21.9.2017

do 09.10.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 40692

"Dáša Žilavá"

Prílohy:

21.9.2017

do 09.10.2017

Oznámenie o pokračovaní územného konania

Značka: 2175/40422/2017/STA/Gal

"Polyfunkčný objekt Paulínyho ul., na pozemku parc. č. 248/1 v k. ú. Bratislava-Staré Mesto"

Prílohy:

20.9.2017

do 24.09.2017

Oznámenie termínu dražby hnuteľných vecí

Značka: 195EX 132/17

"Ex. úrad, JUDr. Zervanová"

Prílohy:

20.9.2017

do 21.09.2017

Oznámenie o čase, mieste a súpise vecí

Značka: Ex 1763/14-27

"Ex. úrad, Mgr. Kriváň"

Prílohy:

20.9.2017

do 05.10.2017

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 8315/40244/2017/STA/Mys

"Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava - informácia o nadobudnutí...

Prílohy:

20.9.2017

do 05.10.2017

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 8314/40234/2017/STA/Mys

"Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava - informácia o nadobudnutí...

Prílohy:

20.9.2017

do 11.10.2017

Dražobná vyhláška

Značka: Ex 753/11

"Ex. úrad, JUDr. Holík"

Prílohy:

20.9.2017

do 08.10.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 40376

"Pavol Hebelka"

Prílohy:

20.9.2017

do 08.10.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 40379

"Iveta Kuzmová"

Prílohy:

20.9.2017

do 08.10.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 40377

"Rudolf Paiš"

Prílohy:

19.9.2017

do 04.10.2017

Oznámenie o začatí stavebného konania

Značka: 2830/40219/2017/STA/Kil

"rekonštrukcia vykurovania, Staromestská 6/d,Bratislava"

Prílohy:

19.9.2017

do 04.10.2017

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Značka: 9820/39389/2017/STA/Zub

"Dočasné parkovisko Karadžičova ulica Bratislava"

Prílohy:

19.9.2017

do 18.10.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 40278

"Ladislav Molnári"

Prílohy:

19.9.2017

do 08.10.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 40273

"Marek Majchrák"

Prílohy:

19.9.2017

do 08.10.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 40277

"Michal Kalafut"

Prílohy:

19.9.2017

do 08.10.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 40276

"Oľga Hudáková"

Prílohy:

19.9.2017

do 08.10.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 40261

"František Bertók"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 10 ] ďalej » na koniec »»