Úradná tabuľa


15.12.2017

do 08.01.2018

Verejná vyhláška

Značka: 11465/53684/2017/DŽV/Cho

"Polyfunkčný komplex ISTER TOWER"

Prílohy:

15.12.2017

do 02.01.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 54041

"Ľudmila Mináriková"

Prílohy:

15.12.2017

do 02.01.2018

Verejná vyhláška

Značka: 102561603/2017

"Katarína Pálffyová"

Prílohy:

15.12.2017

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 11448/53520/2017/STA/Kam

"Obchodno-spoločenský komplex Mýtna-Radlinského, 2. Etapa"

Prílohy:

15.12.2017

do 02.01.2018

Rozhodnutie o prerušení konania o dodatočnom povolení alebo odstránení stavby

Značka: 2084/53222/2017/STA/Kno-L/145

"Prístavba výťahu, Grösslingová 61"

Prílohy:

15.12.2017

do 11.01.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 53943

"Vladimír Richter"

Prílohy:

15.12.2017

do 11.01.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 53946

"Danica Gabrišová"

Prílohy:

15.12.2017

do 11.01.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 53940

"Arpád Bertók"

Prílohy:

15.12.2017

do 11.01.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 53938

"Mária Pliešovská"

Prílohy:

15.12.2017

do 02.01.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 53931

"Tibor Karabín"

Prílohy:

15.12.2017

do 02.01.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 53937

"Branislav Matajs"

Prílohy:

15.12.2017

do 02.01.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 53934

"Anna Mezeiová"

Prílohy:

15.12.2017

do 02.01.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 53933

"Gabriel Spišák"

Prílohy:

15.12.2017

do 01.01.2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 15/2017 z 12. decembra 2017

"o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré...

Prílohy:

14.12.2017

do 02.01.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 53802

"Dušan Stehlík"

Prílohy:

14.12.2017

do 02.01.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 53804

"Veronika Strapáková"

Prílohy:

14.12.2017

do 02.01.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 53803

"Oľga Hudáková"

Prílohy:

14.12.2017

do 02.01.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 53801

"Igor Keller"

Prílohy:

14.12.2017

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 6744/51154/2017/STA/UR-Gal

"Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba bloku C Onkologického ústavu sv. Alžbety, Heydukova ulica"

Prílohy:

14.12.2017

do 02.01.2018

Rozhodnutie

Značka: 9891/52422/2017/STA/Grm-G/98

"Kontajnerové stojisko - prestavba"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 15 ] ďalej » na koniec »»