Úradná tabuľa


26.4.2017

do 15.05.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 18962

"Patrik Buga"

Prílohy:

26.4.2017

do 15.05.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 18960

"Patrik Buga"

Prílohy:

26.4.2017

do 15.05.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 18957

"Katarína Magyarová"

Prílohy:

26.4.2017

do 15.05.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 18954

"Dagmar Mikuličová"

Prílohy:

26.4.2017

do 15.05.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 18946

"Tibor Karaffa"

Prílohy:

26.4.2017

do 15.05.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 18952

"Milan Počjatek"

Prílohy:

25.4.2017

do 15.05.2017

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2017 z 21. apríla 2017

"o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s...

Prílohy:

25.4.2017

do 15.05.2017

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2017 z 21. apríla 2017

"o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti...

Prílohy:

25.4.2017

do 15.05.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 18777

"Dušan Vdovjak"

Prílohy:

25.4.2017

do 15.05.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 18774

"Richard Baranyi"

Prílohy:

25.4.2017

do 15.05.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 18768

"Adela Kúšiková"

Prílohy:

25.4.2017

do 15.05.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 18772

"Ivana Šindelárová"

Prílohy:

25.4.2017

do 09.05.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 18719

"SEO - YOU s.r.o."

Prílohy:

24.4.2017

do 09.05.2017

Verejná vyhláška

Značka: 7464/18428/2017/DŽV/Ral

"Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj"

Prílohy:

24.4.2017

do 09.05.2017

Verejná vyhláška

Značka: 7360/17675/2017/DLV/Ral

"Plánovaná prioritná železničná trať Viedeň - Rakúska hranica"

Prílohy:

24.4.2017

do 09.05.2017

Rozhodnutie

Značka: OU-BA-OVBP2-2017/43649/KVJ

"OÚ BA, SO-01 Komunikácie a spevnené plochy - Plocha statickej dopravy, Žilinská ul."

Prílohy:

24.4.2017

do 11.05.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 18575

"Zuzana Lučanová"

Prílohy:

24.4.2017

do 11.05.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 18577

"Mária Bertóková"

Prílohy:

24.4.2017

do 11.05.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 18576

"Marek Holeša"

Prílohy:

24.4.2017

do 11.05.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 18556

"Michaela Papšíková"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 12 ] ďalej » na koniec »»