Úradná tabuľa


19.6.2018

do 05.07.2018

Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní časti stavby

Značka: 7840/26766/2018/STA/Hla

"nebytový priestor č. 12-4 na prízemí bytového domu na Mikulášskej 29"

Prílohy:

19.6.2018

do 05.07.2018

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Značka: 7209/27018/2018/STA/Mys

"Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava, SOA 03 Dom AB"

Prílohy:

19.6.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 7209/27015/2018/STA/Mys

"Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava, SOA 03 Dom AB"

Prílohy:

19.6.2018

do 09.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 27618

"Marián Bíro"

Prílohy:

18.6.2018

do 03.07.2018

Rozhodnutie

Značka: 6836/24398/20l8/STA/Kam/K-75

"Zmena vykurovania bytu č. 10 na 5. poschodí bytového domu na Mickiewiczovej 14, Bratislava"

18.6.2018

do 16.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 27302

"Arpád Bertók"

Prílohy:

18.6.2018

do 16.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 27304

"Vladimír Šulgan"

Prílohy:

18.6.2018

do 16.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 27301

"Jozef Lakatoš"

Prílohy:

18.6.2018

do 16.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 27298

"Adela Kúšiková"

Prílohy:

18.6.2018

do 16.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 27300

"Ivan Horvát"

Prílohy:

18.6.2018

do 16.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 27299

"Slavomír Leysek"

Prílohy:

18.6.2018

do 05.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 27434

"Richard Wagner"

Prílohy:

18.6.2018

do 05.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 27335

"Elena Šišková"

Prílohy:

18.6.2018

do 05.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 27431

"Mária Bertóková"

Prílohy:

18.6.2018

do 05.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 27427

"Serhij Bodnar"

Prílohy:

18.6.2018

do 05.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 27337

"Martin Mindok"

Prílohy:

18.6.2018

do 05.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 27333

"Valéria Hlaváčová"

Prílohy:

18.6.2018

do 05.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 27317

"Valéria Hlaváčová"

Prílohy:

18.6.2018

do 05.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 27314

"Ing. Ján Ondráš"

Prílohy:

18.6.2018

do 05.07.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 27297

"Veronika Özdemir"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 10 ] ďalej » na koniec »»