Úradná tabuľa


26.5.2017

do 12.06.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 24286

"Ivan Mentus"

Prílohy:

26.5.2017

do 12.06.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 24284

"Eva Stojková"

Prílohy:

26.5.2017

do 12.06.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 24287

"Juraj Ševčík"

Prílohy:

26.5.2017

do 12.06.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 24285

"Ing. Róbert Kohlmann"

Prílohy:

26.5.2017

do 12.06.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 24283

"Emanuel Blaho"

Prílohy:

26.5.2017

do 12.06.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 24279

"Kateřina Šimeková"

Prílohy:

26.5.2017

do 12.06.2017

Upovedomenie o začatí exekúcie

Značka: EX 4944/2017-8

"Berky Andrej"

Prílohy:

26.5.2017

do 12.06.2017

Upovedomenie o začatí exekúcie

Značka: EX 4838/2017-10

"Rigóová Romana"

Prílohy:

25.5.2017

do 12.06.2017

Oznámenie o odvolaní proti rozhodnutiu

Značka: 1844/24025/2017/STA/Vas

"č. j. 1844/14544/2017/STANas/H-30 zo dňa 30.03.2017"

Prílohy:

25.5.2017

do 12.06.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 24057

"Dušan Novák"

Prílohy:

25.5.2017

do 12.06.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 24059

"Ing. Ján Lukáč"

Prílohy:

25.5.2017

do 12.06.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 24058

"Kateřina Šimeková"

Prílohy:

25.5.2017

do 12.06.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 24053

"Rudolf Paiš"

Prílohy:

25.5.2017

do 12.06.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 24046

"Norbert Kotlár"

Prílohy:

25.5.2017

do 12.06.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 24049

"Augustín Horváth"

Prílohy:

25.5.2017

do 12.06.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 24048

"Anna Mezeiová"

Prílohy:

25.5.2017

do 12.06.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 24047

"Nikola Štrbová"

Prílohy:

25.5.2017

do 12.06.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 24045

"Andrej Antonio Leca"

Prílohy:

25.5.2017

do 12.06.2017

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Značka: 23919/2017

"Ladislav Pecha"

Prílohy:

25.5.2017

do 30.06.2017

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 24044

"Oľga Hudáková"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 13 ] ďalej » na koniec »»