Úradná tabuľa


14.8.2018

do 03.09.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35622

"Ing. Alen Horecký"

Prílohy:

14.8.2018

do 03.09.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35620

"Victor Marie Holenka"

Prílohy:

14.8.2018

do 03.09.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35633

"Dušan Kováč"

Prílohy:

14.8.2018

do 03.09.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35632

"Ivan Vítek"

Prílohy:

14.8.2018

do 03.09.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35628

"Andrej Jenis"

Prílohy:

14.8.2018

do 03.09.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35623

"Ing. Milan Kováčik"

Prílohy:

14.8.2018

do 03.09.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35616

"Tomáš Mrekaj"

Prílohy:

14.8.2018

do 03.09.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35617

"Jakub Haluza"

Prílohy:

14.8.2018

do 29.08.2018

Oznámenie o pokračovaní konania o dodatočnom povolení a kolaudácii stavby

Značka: 1898/34432/2018/STA/Zsi

"Brnianska 27 - Jaseňová - dvojgaráž na pozemkoch parc. č. 4840/32 a 4840/33 k. ú. Staré Mesto"

Prílohy:

13.8.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 8444/35105/2018/STA/Kno

"Oznámenie - informácia o začatí kolaudačného konania o časti stavby Administratívna budova...

Prílohy:

13.8.2018

do 29.08.2018

Oznámenie o začatí stavebného konania

Značka: MAGS SSU 48391/2018/386221-3/Hu

"Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií, križovatka č. 608, Karadžičova - Mlynské Nivy -...

Prílohy:

13.8.2018

do 30.08.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35326

"Danica Fridová"

Prílohy:

13.8.2018

do 30.08.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35395

"Milan Počjatek"

Prílohy:

13.8.2018

do 30.08.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35324

"Marek Procházka"

Prílohy:

13.8.2018

do 30.08.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35321

"Elida Tato Tedin"

Prílohy:

13.8.2018

do 30.08.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35323

"Pavel Orlík"

Prílohy:

13.8.2018

do 30.08.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35322

"Mariangela Giovannini"

Prílohy:

10.8.2018

do 27.08.2018

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Značka: 2622/34902/2018/STA/Sul

"Bytové priestory pre zahraničný zastupiteľský úrad, Žižkova 30, Bratislava"

Prílohy:

10.8.2018

do 27.08.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35170

"Steven Snow"

Prílohy:

10.8.2018

do 27.08.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35173

"Helena Bargárová"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 12 ] ďalej » na koniec »»