Úradná tabuľa


18.10.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 9753/44246/2018/STA/Mys

"Stavba č. 00 Sanácia environmentálnej záťaže"

Prílohy:

18.10.2018

do 05.11.2018

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 8341/44658/2018/STA/Mys

"Administratívna budova č. 2, Čulenova"

Prílohy:

18.10.2018

do 05.11.2018

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 8297/44638/2018/STA/Mys

"Obytný súbor Čulenova - 2. etapa"

Prílohy:

18.10.2018

do 05.11.2018

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 8296/44301/2018/STA/Mys

"Obytný súbor Čulenova - 1. etapa"

Prílohy:

18.10.2018

do 05.11.2018

Oznámenie o súhlase s predÍžením lehoty na odstránenie nedostatkov

Značka: 7549/44379/2018/STA/Kil

"Rekonštrukcia vykurovania, Staromestská 6/D"

Prílohy:

18.10.2018

do 05.11.2018

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s povolením terénnych úprav na časť stavby

Značka: 9753/44247/2018/STA/Mys

"Stavba č. 00 Sanácia environmentálnej záťaže"

Prílohy:

18.10.2018

do 05.11.2018

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Značka: 9536/44704/2018/STA/Bah

"Rekonštrukcia plynovodov Bratislava - oblasť Kalvária"

Prílohy:

18.10.2018

do 05.11.2018

Verejná vyhláška

Značka: 102028637/2018

"Recycle Tech s.r.o."

Prílohy:

18.10.2018

do 05.11.2018

Rozhodnutie

Značka: 7534/39055/2018/STA/Zsi-UR

"Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, rozhodnutie o stavebnej uzávere"

Prílohy:

18.10.2018

do 05.11.2018

Verejná vyhláška

Značka: 102018037/2018

"EFES s. r. o."

Prílohy:

18.10.2018

do 05.11.2018

Verejná vyhláška

Značka: 102042906/2018

"Suvretta a. s."

Prílohy:

18.10.2018

do 05.11.2018

Verejná vyhláška

Značka: 102028431/2018

"RPS motion s. r. o."

Prílohy:

18.10.2018

do 05.11.2018

Rozhodnutie o stavebnej uzávere

Značka: KV/SU/996/2018/11110/JP

"Mestská časť Bratislava-Karlova Ves"

Prílohy:

18.10.2018

do 05.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 45129

"Ing. Marián Podmajerský"

Prílohy:

18.10.2018

do 05.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 45128

"Dušan Stehlík"

Prílohy:

18.10.2018

do 05.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 45127

"Marcela Hermanová"

Prílohy:

18.10.2018

do 05.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 45125

"Tomáš Procházka"

Prílohy:

18.10.2018

do 05.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 45120

"Filip Legény"

Prílohy:

18.10.2018

do 05.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 45124

"Pavel Pokorný"

Prílohy:

18.10.2018

do 05.11.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 45123

"Peter Pařízek"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 14 ] ďalej » na koniec »»