Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 17.02.2017 – 6.03.2017
Značka: 8000
Popis: "Ing. Alen Horecký"
Prílohy: