Úradná tabuľa


Zrušenie opatrení

Sekcia: Verejné vyhlášky
Zverejnené: 20.03.2017 – 4.04.2017
Značka: PO 322/16/521/2017-120
Popis: "Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava-mesto"
Prílohy: