Úradná tabuľa


Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Sekcia: Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA
Zverejnené: 20.03.2017 – 4.04.2017
Značka: 54/12573/2017/STA/Mys
Popis: "Administratívna budova č. 2, Čulenova, Bratislava - informácia o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia"
Prílohy: