Úradná tabuľa


Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Sekcia: Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA
Zverejnené: 20.03.2017 – 3.05.2017
Značka: 61/9200/2017/STA/Mys/G-13
Popis: "Obytný súbor Čulenova - 1. etapa"
Prílohy: