Úradná tabuľa


Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Sekcia: Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA
Zverejnené: 20.03.2017 –
Značka: 6730/12645/2017/STA/Zub
Popis: "Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY II. etapa, administratívna budova Panorama City Busines II Bratislava, Pribinova a Čulenova ulica"
Prílohy: