Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 20.04.2017 – 8.05.2017
Značka: 18029
Popis: "Blanka Ujváriová"
Prílohy: