Úradná tabuľa


Oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2064 Bratislavské luhy do národného zoznamu území európskeho významu a žiadosť o spoluprácu

Sekcia: Verejné vyhlášky, Životné prostredie, zeleň
Zverejnené: 20.04.2017 – 8.05.2017
Značka: 4703/2017-6.1
Popis: "MŽP SR"
Prílohy: