Úradná tabuľa


Oznámenie o začatí stavebného konania

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 21.04.2017 – 8.05.2017
Značka: 7083/17877/2017/STA/Kam
Popis: "Obnova bytového domu Justičná 7, Bratislava"
Prílohy: