Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 19.06.2017 – 28.06.2017
Značka: 28057
Popis: "Ján Pokoš"
Prílohy: