Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 19.06.2017 – 6.07.2017
Značka: 28059
Popis: "Lýdia Príhodová"
Prílohy: