Úradná tabuľa


Verejná vyhláška

Sekcia: Životné prostredie, zeleň
Zverejnené: 19.06.2017 – 19.07.2017
Značka: 8487127142/2017/DŽV/Rap
Popis: "Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2016 - návrh"
Prílohy: