Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 17.07.2017 – 3.08.2017
Značka: 31954
Popis: "Gejza Bertók"
Prílohy: