Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 17.07.2017 – 3.08.2017
Značka: 31956
Popis: "Mária Bertóková"
Prílohy: