Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 17.07.2017 – 3.08.2017
Značka: 31961
Popis: "Ing. Jaroslav Minárik"
Prílohy: