Úradná tabuľa


Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 10.08.2017 – 27.08.2017
Značka: 3449/35519/2017/STA/Skr
Popis: "vstavba bytu na 5. Poschodí - Rekonštrukcia hydroizolácie a zateplenie strechy Obchodná 22A v Bratislave"
Prílohy: