Úradná tabuľa


Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní časti stavby - nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 10.08.2017 – 27.08.2017
Značka: 9418/35576/2017/STA/Kno
Popis: "Landererova 6-8"
Prílohy: