Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 10.08.2017 – 27.08.2017
Značka: 35609
Popis: "Ing. Milan Kováčik"
Prílohy: